Ramazani – Pranvera e jetës islame

Ramazani – Pranvera e jetës islame

Jemi së bashku në vigjilje të muajit të agjërimit, i cili është kreatori i energjisë shpirtërore.

Pejgamberi (s.a.s) ynë thotë: Le të bëhemi të denjë me merhumet (mëshirë)

Pejgamberi (s.a.s) ynë thotë: Le të bëhemi të denjë me merhumet (mëshirë)

Resulullahu (s.a.s) na porosit në këtë mënyrë: Allahu xh.xh. ata të cilët janë të mëshirshëm i trajton me mëshirë. Andaj ju bëhuni të mëshirshëm ndaj atyre në tokë që më vonë të gjeni mëshirë nga ata në qiell.

Disa këshilla lidhur me shëndetin në muajin e ramazanit

Disa këshilla lidhur me shëndetin në muajin e ramazanit

Gjërat që kemi për të ngrënë gjatë gjithë ramazanit, nuk duhet të jenë shumë të ndryshme nga ato që hamë në kohë të tjera dhe, me sa të jetë e mundur, të jenë të thjeshta. Të ngrënat duhet të jenë...

Ç'ësh­të ag­jër­i­mi në fe­në is­lame?

Ç'ësh­të ag­jër­i­mi në fe­në is­lame?

Në gjuhën arabishte, agjërimi emërtohet savm dhe do të thotë "largim, pengim, shkëputje, ndërprerje". Kurse si term do të thotë "ndërprerje e ngrënies, pirjes dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi gjer në mbrëmje, me një synim të caktuar dhe në mënyrë...

AGJËRIMI

AGJËRIMI

Në gjuhën arabishte, agjërimi emërtohet savm dhe do të thotë "largim, pengim, shkëputje, ndërprerje". Kurse si term do të thotë "ndërprerje e ngrënies, pirjes dhe marrëdhënieve seksuale nga agimi gjer në mbrëmje me një synim të caktuar dhe në mënyrë...

Diabeti dhe agjërimi

Diabeti dhe agjërimi

Shumë të sëmurë diabetikë agjërojnë në ramazan pa u lëkundur fare e pa e menduar sëmundjen.

Gjatë agjërimit edhe zemra qetësohet

Gjatë agjërimit edhe zemra qetësohet

Në çdo tkurrje, zemra ka për detyrë të pompojë rreth 80 cm3 gjak për në trup nga ventrikuli i djathtë në aortë. Kjo sasi arrin në 5.5 litra në minutë, gjë që quhet vëllim hedhjeje në minutë. Pra, sasia e...

Argumente nga Kur’ani dhe Sunneti për farzin (detyrimin) e agjërimit

Argumente nga Kur’ani dhe Sunneti për farzin (detyrimin) e agjërimit

"O ju që keni besuar, ashtu siç u bë mbajtja e agjërimit farz për paraardhësit tuaj, u bë edhe për ju që të ruheni!" (Bakara, 2/183)

Lajmet e fundit

Zaman Maqedoni

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TË GJITHA TË DREJTAT JANË TË REZERVUARA.
Materialet në këtë faqe nuk mund të përdoren pa lejen paraprake të redaksisë.

Zaman Maqedoni