Парламентарни избори во Бугарија

Парламентарни избори во Бугарија

Денеска – 2 октомври Бугарија ги избира пратениците за 48. Народно собрание на предвремени парламентарни избори.

Во Бугарија, денот на изборите започнува во 7 часот и трае до 20 часот. Според изборните списоци, право на глас имаат нешто повеќе од 6,6 милиони Бугари .

Повторно, ќе се гласа само машински во избирачките места со над 300 лица на список.

Во Бугарија и во странство ќе се користат вкупно 11.013 уреди.

Бугарите во странство кои не се во избирачкиот список можат да гласаат во отворен дел по свој избор. Тие мора да достават потврда во форма дека нема да гласаат на друго место.

Рачно се додаваат во избирачките списоци, кои по гласањето ќе се проверат дали има двојно гласање.

Една недела по гласањето – на 9 октомври треба да се знаат и конечните резултати и составот на парламентот.