MKЗАМАН Македонија (Онлајн)
www.zaman.mk


Директор & Главен уредник

Мемет Емин Чобан


ИНФО

ЗАМАН ДООЕЛ - Скопје е издавач на неделен весник на турски "ЗАМАН"
(до 2005 година излезе двојазично – турски и македонски) и месечно списание на албански "ЗАМАН Шќип".
Првиот број на весникот "ЗАМАН" излезе во март 1994 година.
"ЗАМАН" – сега и онлајн на македонски.