Tatil ve Emeklilik Fırsatı Kaçırılıyor Mu?

Tatil ve Emeklilik Fırsatı Kaçırılıyor Mu?

Geriye dönüp de hayatımıza şöyle serinkanlı şekilde bakınca iki büyük fırsatın kaçtığı görülmektedir.

Biri hayatın başlarında, diğeri de hayatın sonlarında...

Hayatın başlarındaki fırsat, okulların tatil olup boşta kalındığı koskoca yaz devresi fırsatı...

Hayatın sonundaki fırsat da, işlerin bitip emeklilik devresinin başladığı işsizlik devresi fırsatı...

İşte insan hayatının başında ve sonunda iki altın fırsat...

Neden bu iki devre kaçırılmaması gereken altın fırsatlar devresi?..

Çünkü her ikisinde de ebedi hayatın kazanılması söz konusu da ondan...

Mesela, çocukların ileride yaşayacakları koskoca bir hayatın dinî temeli, tatillerde atılabilir. Dinî bilgiler, İslamî öğrenimler, manevî değerler hep bu tatil devrelerinde zihinlere nakşedilir...

Daha doğrusu; yaşanacak bir ömrün manevi temeli, bu tatillerde oluşabilir...

Öğrenecekleri Kur'an'larını, kılacakları namazlarını, okuyacakları sureleri, ömür boyu yaşayacakları İslami hayatlarının temel bilgilerini.. hep bu devrede hafızalarına nakşederler...

Bundan dolayıdır ki, dinî hayatı severek yaşayan tüm yaşlılar, bu sevgilerini gençliklerinde öğrendikleri din bilgilerine, tatilde aldıkları İslam terbiyesine bağlarlar, tatil devrelerindeki eğitimin hayatlarının temelini teşkil ettiğini iftiharla anlatıp dururlar.. İyi ki tatillerde Kur'an'ımı öğrenmişim, namazlıklarımı ezberlemişim, dinî kitaplar okuyarak İslam'ı öğrenme fırsatını kaçırmamışım.. diyerek tatil fırsatını değerlendirmiş olmanın mutluluklarını ömür boyu anlatırlar...Demek ileride yaşanacak koskoca bir hayatın dinî temeli, çocukluk devresinin tatillerinde atılır, bir ömür boyu yaşanacak dinî hayat bu temel üzerine inşa edilerek sürüp gider... Temel varsa İslamî hayat da var... Temel yoksa İslamî hayata yönelme duygu ve cesareti de yok olur...

Çünkü insan bilmediği konulardan uzak kalır. Açığının belli olmasına sebep olacak ortamlardan uzak kalma gereği duyar. Dindar çevreden uzaklaşmakta rahat bulur. Demek çocukken kaçırılan tatil fırsatları ömür boyu dinî hayata uzak durmaya da sebep olabilir...
.............

Kaçırılan ikinci altın fırsat ise hayatın sonundaki emeklilik devresi fırsatıdır. Artık ununu eleyip eleğini duvara asmış bulunan emekli, hayatının son devrelerini boşa geçirmemelidir. İş güç devrelerinde kılamadığı namazı, pek okuyamadığı Kur'an'ı, elde edemediği dinî bilgilerini tam kazanma devresindedir.

Eline kağıdı kalemi alıp meşguliyetinin çokluğu günlerinde kılamadığı namazlarını, yaşayamadığı dinî emirleri hesap eder. Her gün birkaç vakit namaz kaza etmeye başlayarak ibadet borcunu bu devrede ödemeyi hedef alır.. derken emeklilik devreleri ebedi hayatını kurtaran tam bir fırsat değerlendirmesi devresi olup çıkar...

Böylece hayatı boyunca kaybettiğini, emeklilik devresinde kazanmış olmak gibi eşsiz bir fırsat değerlendirmesi de yapmış olur... Bu durumda (bazılarının çok yanlış bir yorumla, çöküş devresi dedikleri) emeklilik devresini hayatının en verimli ve kazançlı devresi haline getirmiş olur... Çünkü insan hayatında ebedi hayatını kazandıran devreden daha kıymetli bir devre olamaz... Yeter ki bu uyanıklık gösterilsin, son fırsat değerlendirmesi de kaçırılmış olunmasın...
.............

Emeklilik devresi fırsatını değerlendiren yaşlı ana babalar, kendilerini kurtarmış olabilecekleri gibi, tatil fırsatını değerlendiren çocuklar da, hem kendilerini hem de ana babalarını kurtarabilirler. Bu konuda irşat kitaplarındaki şu tespit fevkalade manidardır. Kısaca arz ediyorum...

Hazreti İsa aleyhisselam bir mezarlığın yanından geçerken bir adamın çektiği kabir azabını keşfeder, adama acır. Dönüşte ise adamdan azabın kaldırıldığını anlar ve buna çok sevinir.

Adamın azaptan kurtulma sebebini merak ederek el açıp dua ile sorar. Rabbimiz şöyle cevap verir resulü İsa aleyhisselama:

Bu kulumun bir yavrusu din dersi almaya başladı. Gittiği yerde ismimi ezberleyip besmele çekti. Çocuğu yer üstünde benim ismimi ezberleyen babaya yer altında ben azap etmem. Onun için kaldırdım çektiği azabını!..

Demek ki, tatilde çocuğunun öğrendikleri din dersi ve Kur'an hürmetine ana babasının da ödüllenmesi söz konusudur.

Sözün özü: Çocuklar tatil devresini, yaşlılar da emeklilik fırsatını kaçırmamalıdırlar, vesselam!..