Eşiniz ve Çocuklarınız Sizden Şikâyetçiyse…

Eşiniz ve Çocuklarınız Sizden Şikâyetçiyse…

Düşünün bakalım, nasıl bir aile reisisiniz? Hayırlı mı, hayırsız mı? Bilemem demeyin. Tespit etmeniz kolay.

İşte ölçüsü:

Siz eve gelince hanım sıkılmaya başlıyor, evden çıkınca da rahatlıyor mu?

Cevabı siz verin, vicdanî muhâsebeyi siz yapın. Eve girince hanım sıkılıp rahatsızlık duyuyorsa, hayırlı bir âile reisi durumunda değilsiniz, bunu iyi bilin ve kendinizi kontrol edin.

Bunun delili sahâbede vardır. Nitekim bir sohbetinde Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur:

“İnsanların en kötüsü, ailesine (haksız yere) sıkıntı verendir!”

Merak eden sahâbî dedi ki:

– Ya Resûlallah, âilesine sıkıntı vermek nasıl olur?

Şöylece cevap verdi Allah’ın Resûlü:

– Bir aile reisi evine geldiğinde hanımı ürperir; çocuğu korkar, evden çıktığında da hanımın yüzü güler, ev halkı rahatlarsa, bu hal, âilesine sıkıntı verdiğinin işareti, hayırsızlığının delilidir!

Kendinizi kontrol edin

Evet, hadisin burasında biz suâlimizi tekrarlıyor ve diyoruz ki: Aile reisleri!

Kendi kendinizi kontrol ediniz.

Sizler gündüz çalıştığınız işinizden dönünce, evde böyle bir panik başlıyor; “Yine geldi şu hayırsız?” der gibi bir memnuniyetsizlik meydana getiriyor musunuz?

Sabah işinize çıkarken evi terk edince çocuklar ve hanımefendi, “Oh, dünya varmış, nihayet defolup gitti!” der gibi bir hissin doğmasına sebep oluyor musunuz?

Oluyorsanız, herhalde hayra alâmet değildir bu rahatlamalar. Kendinizi kontrol etmeli, haksız bir baskı ve korku unsuru haline gelip gelmediğinizi incelemelisiniz. Bu ölçüyü bir başka hadiste de şu meâlde görmekteyiz: “Sizin hayırlınız, ailesine hayırlı olandır!”

İş dönüşü erkenden evinize gidin!

Aile reislerine ikinci sorumuz şu:

“İşinizden dönünce hemen evinize geliyor musunuz? Yoksa şurada burada vakit öldürüyor, kumarhane, meyhane gibi lüzumsuz yerlerde eğlenceye mi dalıyorsunuz?”

Şayet faydasız yerlerde eğlenip kalıyor, evi yalnız bırakmaya devam ediyorsanız biliniz ki, bir aile reisliği mükellefiyetinizi daha ihmal ediyor, hayırsızlık işaretlerinden birini daha işlemiş oluyorsunuz!

Bunun delili Resûlüllah’tandır

Ashâb diyor ki: "Biz Resûlüllah’ın sohbetinde bulunuyorduk. Sohbetimiz biter bitmez Resûlüllah bizi terk eder, hemen evine, âilesinin yanına girerdi, başka yerde eğlenmezdi."

Demek ki mecburî işlerimiz bitip günlük çalışmamız sona erince artık şurada burada eğlenilmez, hemen eve gelinip bütün gün yalnız kalan hanımın yalnızlığı giderilmeye çalışılır. Onun hukuku düşünülür.

Bunu nazara almayıp sadece kendi eğlenmesini düşünmek, aile reisinin görev ihmalinden başka bir şey değildir.

Yani aile reisliği notunda zafiyet vardır. Ne dersiniz beyler!