Eşler Arasında da  Kul Hakkı Olur Mu?

Eşler Arasında da Kul Hakkı Olur Mu?

Bugün yuvalarda ilişkileri çıkmaz sokağa götüren önemli bir sebep de kul haklarına dikkat edilmemesi.

Erkeğin veya kadının birbirlerinin üzerinde haklarının olduğunun bile farkında olmamaları. Bu konuda bir araştırma yaptırılsa acaba kul haklarından korktuğunu ifade eden yüzde kaç erkek veya kadın, birbirlerinin üzerinde kul hakları olduğunun farkındadır?

Allah'a ve ahirete inanan bir kimse eşiyle ilişkilerini sadece sevgi ve saygı eksenine değil aynı zamanda hak kavramı üzerine de oturtmalı. Asla cahiliye devrinden kalma “Kadın değil mi ne hakkı olabilir ki?” “Şimdiye kadar ne hayrını gördüm ki.” anlayışsızlığıyla hareket etmemeli. Zira Kur'an'ın bu konudaki açık emri şudur: “Erkeklerin kadınlar üzerinde bazı hakları olduğu gibi, kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır.” (Bakara, 2/228)

Seni aç mı bıraktım!

Maalesef toplumumuzda kul hakkı denilince daha çok maddî şeyler anlaşılıyor. Halbuki maddî olmayan kul hakları da var. Eşlerin birbirine yeteri kadar sevgi göstermesi, kocanın hanımına veya hanımın beyine yeterli vakti ayırması ve ilgilenmesi gibi meseleler de kul hakkı kapsamına girer. Bazı erkeklerin hanımlarına “Seni aç ve susuz mu bırakıyorum, daha ne istiyorsun!?” diye serzenişlerinin arkasında aslında eşe vakit ayırmanın ve ilginin öneminin bir hak olarak henüz kavranamayışı vardır. Meseleyi sadece tek taraflı da düşünmemek gerekir. Aynı ilgisizlik kadından da kaynaklanıyor olabilir. Şayet görülen veya görülmeyen kul haklarına girildiyse mutlaka eşler birbiriyle helalleşmelidir.