Düşük Maaşlar, Beyin Göçünü Tetikliyor

Düşük Maaşlar, Beyin Göçünü Tetikliyor

Ekonomik krizlerle birlikte üretim kapasitesinin düşmesi, yeterli istihdam alanlarının oluşturulamaması ve buna bağlı olarak oluşan yüksek işsizlik oranları Balkan ülkelerinin en  temel sıkıntıları arasında.

istatistik 43125Asgari ücretin ve ortama maaşların yeterli olmayışı beyin göçüne yol açıyor. Avrupa Birliği İstatistik Kurumunun verdiği bilgilere göre, Makedonya’da  brüt asgari ücret  13.140 denar tutarında. Uzmanlar, söz konusu tutarın vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması için yeterli olmadığını ifade ediyorlar. Konuya dair açıklamalarda bulunan Demokratlar Birliği Partisi Genel Başkanı Pavle Trayanov, asgari ücretin 300 euroya çıkarılması için parlamentoya öneri sunduklarını ifade etti. Trayanov, diğer siyasi partilerin de  vatandaşların hayat standartlarını artırmak suretiyle ülkenin gelişme sürecini hızlandırmaya odaklanmaları gerektiğini belirtti. Trayanov, düşük maaşlar çalışanları motive etmediği için üretimin olumsuz etkilendiğini ve yeni atılımlar yapılamadığını, bunun sonucu olarak da   gençlerin yurt dışına çıktıklarına dikkat çekti.

Finance Think Ekonomi ve Siyasi Araştırmalar Merkezi Koordinatörlerinden Despina Tumanovska, “Maaşlar vatandaşların harcamalarını karşılamalarına Yetmiyor..”

Despina Tumanovska d04fbÇalışanlara verilen asgari ücretin ve ortalama maaşların günlük harcamaları karşılamaktan uzak olduğunu ifade eden Tumanovska, “2015 yılının kasım ayında yapılan incelemelerde aylık ortalama gelir 21,976 denar olarak belirlendi. Bunun yanı sıra 50 metrekarelik bir evde yaşayan bir ailenin aylık temel harcamalarını karşılayabilmek için ortalama 32.279 denar civarında bir bütçeye ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor. Yani ortalama maaş alan bir çalışan ihtiyaçlarının sadece % 68 'ini karşılayabiliyor. Makedonya'da çalışanların sadece %17 si ortalama maaşın üzerinde bir ücret alabiliyor.” şeklinde konuşuyor.

Ülke genelinde çalışanların aylık gelirleri üzerine yapılan bir araştırmaya dikkat çeken Tumanovska, Çalışanların yaklaşık % 53'ünün 12 bin denardan daha düşük maaş aldığını dile getiriyor. Yetersiz kalan maaşların vatandaşların yaşam kalitesini de olumsuz etkilediğini dile getiren Tumanovska, “Ailelerin önemli bir kısmı gerektiği gibi ısınamamakta, % 47’lik bir kesim ise belediye vergilerini ve elektrik faturalarını ödemekte güçlük çekmektedir.” dedi.

“Eğitim ve Sağlık Kurumlarında Maaşların Yetersiz Olması Beyin Göçünü Artırıyor...”

Eğitim ve Sağlık alanında da çalışanların aldığı maaşların olması gereken tutarın altında olduğunu ifade eden Tumanovska, söz konusu kişilerin mesleklerini elde edebilmek için hatırı sayılı bir sermaye ve zaman harcadıklarını ifade etti. Tumanovska, “Örneğin bir kişi doktor ünvanını kazanabilmek için 10 yıl eğitim görmekte ve çok sayıda sınava girmektedir. Ancak buna rağmen kamuda ortalama bir maaş almaktadır. Belki özel sektörde bir miktar daha iyi ücretlerden söz edilebilir. Bu nedenle doktorlar özelde çalışmayı tercih etmektedir, bu da vatandaşların özele daha fazla yönlendirilmesi ve daha fazla sağlık harcaması yapması sonucunu doğurmaktadır.” dedi.

Maaşların yetersiz kalmasının beyin göçünü artırdığını vurgulayan Tumanovska, “ Kısaca özetlemek gerekirse ülkemizde diploma sahibi doktorların büyük bir kısmı Avrupa'ya daha iyi bir maaş ve yaşam standardı için göç etmekte. Bu durum ülkede doktor açığını artıracak ve önümüzdeki dönemde özellikle sağlık sektöründe ciddi sıkıntılarla yol açacak. Hatta son dönemlerde, ülkenin bir çok şehrinden hastalar yaşadıkları bölgede hekim kadrosu boş olduğu için Üsküp'teki hastanelere taşınmak zorunda kalmaktadır. Ayrıca malum bilişim çağında yaşıyoruz ve bu alanda çalışan insanlara çok büyük ihtiyaç var. Ülkemizde bilgisayar mühendisliğini bitiren çok sayıda kişi var. Fakat yeterli ölçüde gelir elde edemedikleri için farklı ülkelere göç etmek zorunda kalıyorlar. Sonuç olarak ülkemizin en önemli sorunlarından biri beyin göçüdür. Ülkemiz bir çok alanda atılım yapmak için gereken insan kapasitesine sahiptir aslında. Fakat, gereken çalışma ortamları oluşturulamadığı için bu potansiyel değerlendirilemiyor.” ifadelerini kullandı.

“İstihdam sayısı artırılarak maaşlarda denge kurulabilir...”

Maaşların ideal seviyeye gelebilmesi için yapılması gerekenler konusunda da değerlendirmelerde bulunan Tumanovska, “İlk etapta istihdamı bir şekilde artırarak işsizliği azaltmak gerekiyor. Çünkü, çalışmayan iş gücü fazla ise, iş verenler çalışanlarına daha az maaş ödeme eğiliminde oluyor. Bu noktada yabancı yatırımcıların istihdama katkısı göz ardı edilemez. Fakat, yabancı yatırımcıların, yerli şirketlere göre çalışanlarına daha çok para ödemelerini beklemek yanlış olur. Çünkü, zaten bu yatırımcılar ucuz iş gücü nedeniyle ülkemize yatırım yapmaktalar.” şeklinde konuştu.