Büyük Savaşın (I.Dünya Savaşının) sona ermesinin ardından yüz yıl geçti, Avrupa’da ve dünyada barış sağlamlaştırılmalı..

Büyük Savaşın (I.Dünya Savaşının) sona ermesinin ardından yüz yıl geçti, Avrupa’da ve dünyada barış sağlamlaştırılmalı..

Fransa’nın Üsküp Büyükelçisi Kristian Timonie, Fransa-Almanya ateşkesinin 100. yıldönümünü ZAMAN Makedonya için yorumladı..

Tarihsel olarak özel bir zaman dilimi yaşadığımız şu günlerde bana yer tahsis ederek kendimi ifade etme imkanı sunan “ZAMAN” gazetesine teşekkürlerimi sunarım.

Bu hikayeye, barış ve refah alanı oluşturmak ve farklılıkları ortak bir zenginliğe dönüştürmek için birlikte çabalayan günümüzün tüm Avrupa’lıları ortaktır.

Tarihte ve hatıralarımızda hala taze olan Avrupa iç savaşıyla, tarihin en korkunç savaşlarından biriyle ortaya çıkan yoksul ve harap olmuş Avrupa artık bölünmüş değildir. Kat edilen mesafeyi ve ulaşılan yolu takdir ediyoruz.

Her şeyden önce, Bitola'da ve Üsküp'te iki müzenin oluşturulmuş olması, oralarda var olan mezarlarımız; tefekkürle ve güçlü bir manevi istekle ortak bir hafızaya ulaşma gayretinin bir yansımasıdır. Bütün bunlar, Makedonya Kültür Bakanlığı’nın gayretleri sonucunda Avrupa Kültür Mirası’na dahil olmuş zenginliklerdir.

Bu ülke, Avrupa’nın diğer ülkeleriyle birlikte yeni çatışmaların tohumlarının atılıp filizlenmesine yol açan ekonomik ve sosyal sorunlara, dini karmaşaya, göçlerin yol açtığı sorunlara ve ideolojik ve dini bölünmelere karşı tavrını koymuştur. Çünkü bütün bu sayılanlar, ikinci bir kabusa, ikinci dünya savaşına yol açmıştı.

Balkanlar bölgesinin kalbinde yaşananlar ve bunlardan çıkarılan dersler kalıcıdır ve süreklilik arz etmektedir. Zira bu bölge yirminci yüzyıldaki savaşı tekrardan yaşamıştır. Nitekim henüz bu bölgedeki devletler arzu edilen bütünleşmeye ulaşmak adına gereken mutabakatları bütünüyle sağlayabilmiş, yeni barış Avrupa’sına dahil olabilmiş değillerdir.

Bu bağlamda, barış Avrupa’sı yolunda kat edilen onca mesafeyi ve sağlanan ilerlemeyi de bir taraftan takdir etmeli ve tebriklerimizi sunmalıyız. 11 Kasım'da, kanlı savaşların patlak verdiği Bitola'da, Alman meslektaşım Fransız askerlerinin medfun bulunduğu Fransız mezarlığında fransızca bir konuşma yapacak, ben de aynı şeyi Alman askerlerinin medfun bulunduğu Alman mezarlığında yapacağım.

Armisticetrain slight crop 98284I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren ateşkes anlaşmasına varıldıktan sonra çekilen fotoğraf.

Sağlanılan uzlaşmayı Avrupa entegrasyonunun temel taşına döndürmek için iki ülke olarak halklarımızın ve hükümetlerimizin sergilediği yaklaşımı bir kez göstereceğiz ve ilan edeceğiz.

Fransa'nın inancına göre bu yapının (Avrupa Birliği), aynı hedefleri ve aynı değerleri paylaşan yeni üyelerin kabulünü memnuniyetle karşılayabilmesi için, bir yenilenmeden geçmesi gerekiyor. Aynı özlemleri ve aynı değerleri paylaşan bireylerden oluşan özgür ve açık bir toplumun, insan haklarına saygı gibi evrensel değerleri dünya genelinde yerleştirme azmi içinde olması gerekir. Bütün bu değerler; bencillik, hoşgörü ve başkasını çekememe ya da kendini dış dünyaya kapatma gibi kavramlar tarafından tehdit edilmektedir.

Bu değerler tek başına yaşanamaz. Aksi halde yeni tehditler ile başa çıkılamaz. 1918'de ve aynı şekilde 1945'te Avrupa halkları harap bir kıtayı yeniden inşa etmek için yenilenmiş bir güçle uyandılar.

Avrupa bugün, zorla değil, hukuk ve refah temelinde eşi görülmemiş bir proje etrafında yeniden bir araya geliyor. Almanya ve Fransa’nın yanı sıra dünün tüm düşmanları, tüm kıtamız için korkunç bir ders olan bir savaşın taraflarına sadakat niyetiyle, ortak bir sorumluluk için ellerini taşın altına koyuyorlar.

İşte bu yüzden Üsküp ile Sofya ve Üsküp ile Atina arasında varılan anlaşmaları memnuniyetle karşıladık. Bu anlaşmalar; yıllarca süren çatışma sayfalarını kapatma niyeti taşıyan, sırayla yeni sayfalar açmaya dönük arayışlardır.

Bu gelişmeler, barışçıl güçlerin bölünmelere ve ihtilaflara karşı zafer kazanacağına, zafere mutlaka ulaşacağına inanmamızı sağlayan ısrarlı bir umuttur.

Please publish modules in offcanvas position.