EDİTÖRDEN KAMUOYUNA DUYURU!

EDİTÖRDEN KAMUOYUNA DUYURU!

Türkiye Cumhuriyeti demokratik hukuk devletidir.

Kişi ve kurumlar anayasal çizgi içinde hareket etmek mecburiyetindedir.

Anayasa her kişi ve kurum için bağlayacıdır. 93 senelik parlamenter sistem anti demokratik müdahale ve girişimlerle zaman zaman kesintiye uğratıldı.

Darbe ve muhtıraların Türkiye’ye faturası çok ağır olmuştur. Her seferinde ülkemiz en az 10 sene geriye gitmiş, uluslararası camiadan kopmuş ve içine kapanmak durumunda kalmıştır.

15 Temmuz 2016 Cuma gecesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin içindeki bir cunta tarafından Türkiye Cumhuriyeti devletinin seçilmiş hükûmetine karşı yapılan kalkışma girişimini şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Bu girişimin faillerinin bulunmasını ve bunlardan hukuk önünde hesap sorulmasını bekliyoruz.

Amasız, fakatsız ‘cuntalara ve darbelere hayır’ diyoruz. Hangi maksatla ya da kimler tarafından yapılırsa yapılsın demokrasiye müdahale kabul edilemez.

Kayıtsız şartsız demokrasinin ve milli iradenin yanındayız.

Halk arasında kin ve nefreti körükleyen her türlü çağrı, mesaj ve söyleme karşı yetkilileri göreve çağırıyoruz. Halkımızı toplumsal barış ve ahengin devamı için itidalli olmaya davet ediyoruz. Demokrasimizin bu badireyi de atlatacağına inancımız tamdır.

Saygılarımızla. Zaman Makedonya