Uzmanlar Bağımsızlıkla İlgili Geçen 25 Yılı Değerlendirdi…

Uzmanlar Bağımsızlıkla İlgili Geçen 25 Yılı Değerlendirdi…

Uzmanlar Makedonya’nın bağımsız olarak geçirdiği 25 yılı, ekonomik, siyasi ve etnik ilişkiler açısından değerlendirdiler. 

 Makedonya’da etnik gruplar arasında ilişkilerin çok önemli ve hassas bir konu oluğunu ifade eden emekli diplomat Risto Nikolovski, bu konuda bir çözüme ulaşılabilmesi için uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti. Nikolovski, “Kanımca son 25 yıl boyunca etnik gruplar arasındaki ilişkileri yumuşatmak için çok şey yapıldı. Fakat, bu konuda hala yapılması gereken çok şey var. Farklı etnik gruplar arasında bir ahengin sağlanması Makedonya için çok önemli. Bunun yapılabilmesi için de ülkeye olan sadakatin sağlanması gerekiyor. Sadakatin sağlanması için de öncelikli şart siyaset kurumunun ve medya organlarının kullandığı dili gözden geçirmesi..Ayrıca devletten halka yansıyan hizmet ve politikalarda etnik kesimler arası adaletin sağlanabilmesi için kararlı adımlar atılmalı.. Sonuçta bu ülkede yaşayan herkes aynı geleceği birlikte yaşayacak..” şeklinde konuştu. Bağımsızlıkla geçen 25 yılın ekonomideki karnesini değerlendiren Makedonya Ticaret Odaları Birliği Başkanı Daniela Arsovska, bu süre zarfı içerisinde vergi, özelleştirme ve serbest piyasa ekonomisinde yapılan reformların önemine değindi. Son on yılda yapılan reformların ekonomiye ciddi bir ivme kazandırdığını ifade eden Arsovska, “Makedonya ekonomisi çok kez ortaya çıkan sert fırtınalara karşı direnç gösterdi. Bu, ekonomi için pozitif bir gösterge olarak değerlendirilebilir..” dedi. Ekonomideki gelişmeleri farklı bir bakış açısıyla değerlendiren Ekonomist Mirolyub Şukarov, Makedoya’nın Yugoslavya’dan sorunsuz bir şekilde ayrılmasına rağmen son 25 yıl içerisinde yaşanan ambargoların, çatışmaların ve siyasi krizlerin ülke ekonomisine zarar verdiğini ifade etti. Bu süre zarfı içerisinde Makedonya’nın çok sayıda pazarı kaybettiğini belirten Şukarov, buna karşı net bir strateji üretilemediğini, bu nedenle ekonomide ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.

Zoran İvanov; “25 Yıl İçerisinde Halkın Devlete olan İlgisizliği Arttı..”

Makedonya’nın 25. Bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle Deutsche Welle’ye açıklamalarda bulunan Makedonya Devlet Televizyonu Genel Yayın Yönetmenlerinden Zoran İvanov, Berlin duvarının yıkılması ile birlikte sosyalist blokun çözülmeye başladığını, bu süreçte Yugoslavya içinde Sırbistan’ın tek egemen olmayı arzu ettiğini, Hırvatistan’ın ise benmerkezci bir yaklaşım benimsediğini, bunun sonucunda da kanlı bir savaşın patlak verdiğini hatırlattı.

Sonrasında ise ekonomik kriz yaşanınca Yugoslavya’dan ayrılmanın zorunlu hale geldiğini ifade eden İvanov, 25 yılı şu sözlerle değerlendirdi;
“Bağımsızlığın haliye önemli sonuçları oldu. En önemlisi Makedonya’nın uluslararası alanda bağımsız politikalar belirleyen özgür bir ülke olarak yer almaya başlamasıdır. Bu önemli bir kazanım. Fakat, bu süre içerisinde particiliğin yükselmesi, yöneticilerin kendilerine yakın olan kesimleri kayırması gibi demokrasi kültürüyle çelişen gelişmeler oldu. Özellikle son dönemde yaşanan siyasi kriz belirsizliği daha da artırırken, toplumun artık bunca olaydan dolayı devlete karşı ilgisiz bir hale geldiğini görüyoruz.” dedi.