Siyasi Partiler Vaatleriyle Sahaya İniyor..

Siyasi Partiler Vaatleriyle Sahaya İniyor..

Makedonya, Parlamentonun feshedilmesinin ardından iyice seçim havasına girdi.

Yavaş yavaş partilerin seçmene nasıl bir Makedonya vaadettiği de konuşulmaya başladı. Partilerin liderleri ve diğer sözcüleri tarafından kamuoyuna açıklanan vaatlerde ekonomik refahın yükseltilmesine ve gençlere yönelik projelere ağırlık verildiği görülüyor.

VMRO-DPMNE; Kalkınma ve İstihdama Ağırlık Veriyor..

Uzun yıllardır iktidarda olan VMRO-DPMNE, daha çok kalkınma ve istihdam üzerinde yoğunlaşıyor. Halkla bir araya gelen parti yetkilileri çalışan maaşlarının, emekli maaşlarının ve sosyal yardımların artacağını ifade ediyorlar. Yeni istihdam alanlarını gündeme getiren VMRO-DPMNE, ilave spor alanları inşa edileceğini vaadediyor. Vatandaşların kış aylarında daha ekonomik şekilde ısınabilmesi için pelet sistemine verilen 30 bin denarlık sübvansiyonun da devam edeceğini belirten Parti Genel Başkanı Nikola Gruevski, ülke sporunun gelişmesi ve amatör branşların desteklenmesi için bütçeden kaynak ayrılacağını ifade ediyor. Seçim kampanyasında eğitime dikkat çeken VMRO-DPMNE şimdiye kadar 74 okulun inşa edildiğini ve önümüzdeki dönemde yeni okul inşaatlarının devam edeceğini söylüyor. Seçim vaadleri konusunda açıklamalarda bulunan parti sözcüsü İvo Koteski, parti olarak verdikleri sözleri yerine getirdiklerini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Sosyal Demokratlar Birliği SDSM, Asgari Ücret ve Gençlere Yoğunlaşıyor...

SDSM, 11 Aralık seçimlerinden galip çıkması durumunda net 10.080 denar olan asgari ücreti 12 bin denara çıkaracağını ifade ediyor. SDSM bunun yanı sıra, elektrikte ucuz tarife dönemini tekrar getireceklerini ve Radyo-Televizyon ücretlerinin alınmayacağını vadediyor. Ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan fakir aileler, belediyelere ödenen bazı faturalardan muaf tutulacak. SDSM’dan Kire Naumov, parti olarak düşündükleri projeleri, bütçenin etkin bir şekilde kullanımı ve yeni vergi düzenlemelerinden gelecek kaynak ile gerçekleştireceklerini söylüyor. Naumov, “Bütçe daha üretken alanlarda kullanılarak bütün vatandaşlarımızın elde ettiği yarar artırılacak. Bu da hem maaşları hem de asgari ücreti artıracak olumlu bir gelişme olacaktır..” dedi. Üniversite öğrencilerinin eğitimlerini tamamlamadan önce firmalarda çalışmaları ve pratik yapmaları için işverenlerle devletin birlikte hareket edeceğini ifade eden Parti Genel Başkanı Zoran Zaev, gençlerin kendi işlerini kurmaları için karşılıksız 10 bin euro verileceğini belirtti.

Demokratik Bütünleşme Birliği BDİ, Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi ve Ohri Çerçeve Anlaşmasına Vurgu Yapıyor

Geçtiğimiz dönemde iktidar ortağı olan BDİ, ekonomik ve sosyal sorunların yanı sıra dil ve kültürel haklar konusuna yoğunlaşıyor. BDİ iktidarda yer alması durumunda Ohri Çerçeve Anlaşmasının tam manasıyla uygulanması ve Arnavutçanın resmi dil olması konusunda çalışmaları hızlandıracağını belirtiyor.

Seçim çalışmalarında mali konulara da değinen BDİ; Katma Değer Vergisinden belediyelerin daha fazla yararlanması konusunda adımların atılacağını ve buradan gelecek ilave kaynağın eğitime aktarılacağını vurguluyor. Yeni Kurulan ve faaliyete giren Rahibe Tereza (Majka/Nana Tereza) Üniversitesinin desteklenmesi ve orduda başta arnavutlar olmak üzere diğer etnik gruplara ait vatandaşların sayısını artırmak da BDİ’nin seçim çalışmalarında vaad ettiği diğer başlıklar..

PDŞ, Devlet Bütçesinin Adil Dağılımına Dikkat Çekiyor...

PDŞ, geçtiğimiz dönemde pek çok kez dile getirdiği bütçenin hakkaniyet çerçevesinde dağılımı konusunu yine seçim programına katmış durumda. PDŞ’ye göre iktidarda yer almaları durumunda Arnavutlar bütçeden eşit olarak yararlanabilecek. Fakat, bunun nasıl yapılabileceği konusunda henüz bir ayrıntı paylaşılmamış durumda. PDŞ tarafından yapılan açıklamalarda parti olarak bütçenin kullanımında yapılacak değişiklilerle ekonomik gelişme, sosyal hayat ve eğitim alanlarında yeni projeler ve büyük yatırımlar hayata geçirilebilecek.

Uzmanlar Vaatleri Değerlendirdi...

Siyasi partiler tarafından ortaya artılan seçim vaadlerini değerlendiren uzmanlar, genel olarak dile getirilen vaadlerin projelendirilmesinde sıkıntı olmayacağını ancak gerekli kaynağın nasıl sağlanacağı konusunun net olmadığını ifade ediyorlar. Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Uzmanı Arben Halili, ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanması için gerekli olan projelerin seçim öncesi vaad edildiğini ancak daha sonra rafa kaldırıldığını vurguluyor.

Siyasi partilerin vaatlerle vatandaşları sandık başına çekmeye çalıştıklarını ifade eden Halili, geçmişteki seçimlere nazara bunun daha zor olacağını belirtti.

Siyasi analist Abedin Zimeri, başta Arnavut partiler olmak üzere siyasi partilerin yeni bir söylem geliştiremediklerini, bu nedenle sundukları önerilerin halka cazip gelmemeye başladığını söyledi. Koalisyonlar konusunda kesin net bir tablonun henüz oluşmadığını söyleyen Zimeri, bu durumun halkı kararsızlığa ittiğinin altını çizdi.