6. yılında OHAL’in toplumsal maliyeti açıklandı: KHK’lılara karşı 146 insanlık suçu işlendi

20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal'in topluma verdiği zararları anlatan "4.5.6. yılında OHAL'in Toplumsal Maliyetleri Araştırma Raporu" açıklandı. Raporu hazırlayan HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu, "Türkiye tarihinin en ağır kıyımıyla karşı karşıyayız. KHK'lılara karşı 146 insanlık suçu işlendi. Yapılanlar soykırımdır." dedi.

Mağdurlar İçin Adalet Platformu’nun “4.5.6. yılında OHAL’in Toplumsal Maliyetleri Araştırma Raporu”, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve raporu hazırlayan KHK’li Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu tarafından Meclis’te açıklandı. 30 farklı uluslararası kuruluştan 60 farklı analizin yer aldığı 400 sayfalık rapora göre Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen insanlara karşı 146 insanlık suçu işlendi.

Basın toplantısında konuşan Gergerlioğlu, 146 suçu tek tek belgeleriyle örneklendirdi. Gergerlioğlu, “Anayasayı çiğnemek sadece KHK’lılara değil, tüm topluma zarar veriyormuş. Bunu bazıları geç anladı. Ülkeyi hukukla değil KHK’larla yönetiyorlar” dedi.

Bayram Erzurumluoğlu ise, “Polis Akademisi Çalıştayı’nda, şüpheden sanık değil, devlet yararlanır diye karar verdiler. Evet Türkiye’de yargı bağımsızdır ama hukuktan, vicdandan bağımsızdır.” diye konuştu.

‘KHK/OHAL MAĞDURLARININ YÜZDE 61,5’İ GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI’

Rapor 25 bin “doğrudan/birincil mağdur” olarak adlandırılan KHK’lılardan, 5 bin de “dolaylı/ikincil mağdur” olarak nitelendirilen yakınlarından elde edilen verilerle hazırlandı.

“KHK/OHAL mağdurlarının” ağırlıklı olarak “Muhafazakâr- Demokrat” kesimlerden oluştuğu belirtilen raporda, “Ancak, OHAL mağduriyetleri sonrası, sol, sosyalist, sosyal demokratlık ve seküler/hümanist partilere yönelme yönünde artan bir trend görülmektedir” denildi.

“KHK/OHAL mağdurlarının” yüzde 96,3’ünün gelirlerinin “mağduriyetleri” öncesi ile karşılaştırıldığında azaldığı, yüzde 83,6’sının mevcut gelirlerinin geçimlerini idame etmeye yetmediği, “mağdurların” yüzde 44,5’inin sahip oldukları menkul veya gayrimenkulleri satmak zorunda kaldığı, “KHK/OHAL mağdurları” arasında işsizlik oranının yüzde 32,5 olduğu ifade edilen raporda, “Araştırmaya katılan KHK/OHAL mağdurlarının yüzde 41,5’inin hiçbir sağlık güvencesi yoktur.

OHAL/KHK mağdurlarının yüzde 61,5’i, mağduriyetleri sonrasında, bulundukları evlerden, mahallelerden, şehirlerden göç etmek zorunda kalmışlardır. Mağdur yakınları kendi aile üyelerine yaşatılan mağduriyetlerden psikolojik olarak olumsuz etkilenerek, kendilerinin de yüzde 74,6 oranında tıbbi/psikolojik destek alma ihtiyacı hissettiklerini beyan etmişlerdir. Türkiye’de yaşadıkları olaylar veya travmalar sonrasında, Türkiye dışına çıkma fırsatları olsa OHAL/KHK mağdurlarının yüzde 91,2’si ‘Yabancı bir ülkeye gitmek ve orada yaşamak istemektedirler’” ifadelerine yer verildi.

‘İKTİDAR YETKİLİLERİ YANLARINA KÂR KALACAĞINI SANMASIN’

KHK’lıların yaşadığı mağduriyeti tüm toplumun ve siyasi çevrelerin bilmesi gerektiğini ifade eden Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Türkiye tarihinin en ağır kıyımıyla karşı karşıyayız. Bir devletin, işverenin insanları işten çıkarabileceğini biliyoruz ama bu işten çıkarmalar sadece işten çıkarmakla kalmadı. Anayasayı hukuku çiğneyerek insanlığa karşı bir soykırıma yol açtı. İktidar yetkilileri yaptıkları zulmün yanlarına kâr kalacağını sanmasınlar. Biz bu zulmü tüm Türkiye’ye ve dünyaya duyuyoruz. Yarın anayasa ve hukuk önünde hesabını da mutlaka soracağız” ifadelerini kullandı.

Binlerce kişinin OHAL döneminde yayımlanan KHK’larla “hukuksuz ve anayasaya aykırı” bir şekilde ihraç edildiğini belirten Gergerlioğlu, “Yüz binlerce insan kendini aç ve işsiz buldu. Türkiye Cumhuriyeti’nde değil dünya tarihinde görülmemiş işler olmaya başladı. İnsanlar büyük bir çaresizlik içerisinde OHAL’in ilk aylarında çok yoğun intiharlara rastladık. İntihar edenlerin çoğu sonra iade edildi ve iade edilmeye devam ediyor. Tüm yaşanan on binlerce vaka bu tasfiyelerin ne kadar hukuksuzca yapıldığını gösterdi” diye konuştu.

“YAPILANLAR SOYKIRIMDIR”

OHAL’in bittiğini kabul etmediklerini ifade ederek, “Bizim bu keskin görüşümüzden çok sonraları toplum da OHAL’in bitmediğini gördü. Anayasayı çiğnemek tüm toplumu etkiliyormuş. Bunu sonradan anlayanlara ‘günaydın’ diyoruz” ifadelerini kullanan Gergerlioğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapılan uygulamalar soykırım olarak adlandırılıyorum. İhraçlar kamuyla sınırlı kalmadı özel sektörde de insanlar işe alınmadı. Çok vasıflı insan çalışma hayatı dışında itildiler. İnsanların yurt dışına çıkışları engellendi. OHAL döneminin sadece KHK’lılar ve ailelerinin değil 84 milyonu etkileyen insan hakları ihlali ve ekonomik sorunlara dönüştüğünü gördük.”

‘HUKUKSUZLUKLAR TÜM ÜLKEYE YAYILDI’

Hazırladıkları rapora dair konuşan KHK’lı Doç. Dr. Bayram Erzurumluoğlu, “KHK’lılar herhangi bir suç işlediklerinden dolayı hedef seçilmediler. Suç işlediklerini veya suçlu olduklarına dair kim oldukları ne oldukları nasıl yaptıkları belli olmayan birtakım mahmuller tarafından suçlu oldukları değerlendirildi. 667 sayılı KHK’nın dördüncü maddesinde ‘terörle iltisaklı oldukları değerlendirilen’ diyor. Delillendirilen değil, değerlendirilen… Nerede nasıl kim tarafından değerlendirildi? Bu bile tek başına suç itirafıdır. KHK’ları çıkanların suç itirafıdır. Başka bir suç itirafı da aramayın” diye konuştu.

“HERKES BU HUKUKSUZLUKLARA DUR DEMEK ZORUNDA”

KHK’lıların Türkiye ortalamasının üzerinde intihar ettiğini, hastalıklar nedeniyle vefat ettiğini, KHK’lıların suçluluk durumlarının delillendirilmediğini ifade eden Erzurumluoğlu, “Hızla hukuksuzluklar tüm ülkeye yayıldı” dedi ve şöyle devam etti:

“Artık ‘bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ diyenler yüzde 50 daha yoksul. Daha az özgürler. Artık daha fazla işsizler. Enflasyon kontrol edilemiyor. Çünkü ehil insanlar ya da hataları görünce müdahale edenler devre dışı bırakıldı. KHK’lar da bunun manevrası oldu. Türkiye artık G20 ülkede değil, altı yılda 16’ıncı sıradan altı sıra gerileyerek 22’nci sıraya düştü. Paramız son altı yılda her yıl yüzde 85 değer kaybetti. Altı yılda matematiksel olarak yüzde 510 paramız değer kaybetti, yoksullaştık. Yoksullaşmak işsizlik, çaresizlik, ölümler, boşanma, intihar demek. Türkiye’de artık intihar rakamları yayınlanmıyor. Sebebi bu. Kendini düşünen herkes, çocuklarını, torunlarını düşünen herkes bu hukuksuzluklara dur demek zorunda. Bu işi KHK’lılar için yapmayın, kendiniz için yapın.”

OHAL SOSYALKIRIMINDA HEDEF SEÇİLENLERE KARŞI İŞLENEN “İNSANLIĞA KARŞI SUÇ” UYGULAMALARININ 146 YÖNTEM

1. “Hukuk Önünde Eşitlik” Temel İlkesinin Aykırı Olarak Kimlerin Çok Tehlikeli Suçlu, Kimlerin Hain / Terörist, Kimlerin Kahraman /Güvenilir, Makbul veya Masum Vatandaşlar Olarak İlan Edileceğinde “Keyfilik”, “Seçmecilik” ve “Ayırımcılık” Uygulamaları.

2. Adli veya İdari Yargılamalarda “Masumiyet Karinesi” Yerine “Suçluluk Karinesi”, “Şüpheden Sanıklar Yararlanır” İlkesi Yerine “Sanıklar, Masumiyetlerini /Suçsuzluklarını İspat Edinceye Kadar Teröristtir (!)” Kuralının İşletilmesi.

3. Sanıklar Hakkında Suç Şüphesinin Varlığı Suçluluklarının Delili Olarak Yeterlidir, “Ayrıca Delillendirilmesi Gerekmez” Orta Çağ Engizisyon Yargılamaları Anlayışının Adli veya İdari Mahkeme Kararlarında Esas Kabul Edilmesi.

4. “Suçların ve Cezaların Kanuniliği” ile “Kanunların Geriye Yürümezliği” ilkeleri Yerine “Suçların ve Cezaların Keyfiliği” Kuralsızlığının Uygulanması.

5. “Suç ve Cezaların Şahsiliği” İlkesi Yerine “Suç ve Cezaların Grupsallığı” İlkesinin Uygulanması ile Hedef Seçilenleri Soy Bağları veya Sosyal Çevreleri ile Birlikte Zincirleme Olarak Kolektif Bir Şekilde Toptan Suçlama ve Cezalandırma.

6. “Doğal Yargıç / Doğal Mahkeme” yerine “Özel Atanmış Yargıç / Özel Belirlenmiş Özel Yetkili Mahkemeler” ile Adil Yargılamaların Engellenmesi.

7. “Önce Cezalandır, Sonra Durumu Araştırır ve Cezaya Bahane Olacak Delilleri Bulmaya Çalışırsın” Yöntemi ile Yapılan Keyfi ve Sistematik Cezalandırmalar.

8. Hedef Seçilenlerin Adalete Erişim ve Hak Arama Yollarını Tıkamak için Hukuksuzluk ve İlkesizlik Döngüsü Yaratılması.

9. “Hukuk Önünde Eşit Koruma Sağlanması” veya “Silahların Eşitliği” İlkesine Aykırı Olarak Hedefe Konulanların Kendilerini Savunamamaları, Mahkûm Edilmeleri İçin Örgütlü Sahtekârlık, Delil Gizleme, Delil Karartma ve Sahte Deliller Üretme Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

10. Adil Yargılanma Haklarının Planlı ve Sistematik Bir Biçimde İhlal Edilmesi.

11. Hedef Seçilen Mağdurları, Hukuksuz Gözaltı ve Tutuklamalar Yanında Sistematik Kötü Muamele, Tehdit, Kötü Koşullarda Tutma, Eğitim, Sağlık, Spor, İletişim, Yaşam Hakları ve Sosyal Faaliyetlerinde Yapılan Bilinçli ve Sistematik Kısıtlamalar ve Ayrımcı Uygulamalar Yoluyla İtirafçı Olmaya veya Bühtan Dolu İfadeler Vermeye Zorlama.

12. Hedef Seçilenlerin Hapis Cezası İnfaz Sürelerinde Ayrımcılık: Bilinçli Bir Şekilde Uzun Süre Tutuklu Kalmaya/Bırakılmaya ve/veya Hukuki Haklardan Vazgeçmeye Zorlama.

13. Yanlı Kararlar Vermeleri için Adli ve İdari Kurumların Baskılanması.

14. Mahkemeler ve Savcılıkların Mağdurlar Lehine Verdikleri Hak İhlali, Beraat veya Takipsizlik Kararlarını Yok Sayma /Tanımama.

15. Sistematik Dezenformasyon, Defemasyon, Kara Propaganda, Nefret Söylemleri, Damgalama ve “Lekeleme” ile Her Türlü Nefret Suçlarının İşlenmesinin Meşrulaştırılması, Sıradanlaştırılması ve Teşviki.

16. Fiili Saldırı, Suikast, Cinayet ve Toplu Katliamların Teşvik Edilmesi Yanında Bu Suçlara Karışanlara Fiilen ve Hukuken Himaye Sağlanması.

17. İşlenen Sosyalkırımı Gizlemek, İspatını Zorlaştırmak veya Faillerince İnkarını Kolaylaştırmak İçin Ağırlıklı Olarak Doğrudan/Fiili Öldürmeler Yerine Dolaylı/Endirekt Öldürme Yöntemlerinin Kullanılması.

18. Yeni Doğum Yapmış veya Yapacak Olan Kadınların Hastane Odalarında Gözaltına Alınmaları ve/veya Tutuklanmaları.

19. Hamile Annelere Yaşatılan Travmalarla, Bebek ve/veya Anne Ölümlerine Sebebiyet Verme.

20. Çocukları Hücreye Atma.

21. Bebeklerin Anne Sütünden Mahrum Bırakılması.

22. Hapishanelerde Anneleri ile Birlikte Kalmak / Yaşamak Zorunda Bırakılan Bebeklere ve Çocuklara Özel Yatak, İlave Yiyecek, Oynayabilecekleri Herhangi Bir Oyuncak, Oyun Alanı veya Kreş İmkânı Verilmemesi.

23. Sistematik İşkence ve Kötü Muameleler.

24. İntihara Zorlama (Mağdur Yakınları Dahil).

25. Bilinçli Yapılan Sosyal, Ekonomik ve Psikolojik Baskılar ve Sağlık Hizmetlerine Erişimin Engellenmesi Suretiyle Ölümlere /Fiziksel Yok Oluşa Sebep Olma.

26. Bilinçli Olarak Yapılan Sosyal, Ekonomik ve Psikolojik Baskılar Sonucu Gelişen Hastalık veya İntiharlarla Ölümlerine /Fiziksel Yok Oluşlarına Sebep Olunan Mağdur Yakını veya Soy Bağlısı Kadınlar.

27. Bilinçli Olarak Yapılan Sosyal, Ekonomik ve Psikolojik Baskılar Sonucu Gelişen Hastalık veya İntiharlarla Ölümlerine /Fiziksel Yok Oluşlarına Sebep Olunan Mağdur Yakını veya Soy Bağlısı Çocuklar.

28. Bilinçli Olarak Yapılan Sosyal, Ekonomik ve Psikolojik Baskılar Sonucu Gelişen Hastalık veya İntiharlarla Ölümlerine /Fiziksel Yok Oluşlarına Sebep Olunan Mağdur Yakını veya Soy Bağlısı Yaşlılar.

29. Bilinçli Olarak Yapılan Sosyal, Ekonomik ve Psikolojik Baskılar Sonucu Gelişen Hastalık veya İntiharlarla Ölümlerine /Fiziksel Yok Oluşlarına Sebep Olunan Mağdur Yakını veya Soy Bağlısı Engelliler.

30. Hastalık Tedavilerinin Geciktirilmesi veya Engellemesi Sonucu Ölümlerine /Fiziksel Yok Oluşlarına Sebep Olunan Mağdur Yakını veya Soy Bağlısı Kadınlar.

31. Hastalık Tedavilerinin Geciktirilmesi veya Engellemesi Sonucu Ölümlerine /Fiziksel Yok Oluşlarına Sebep Olunan Mağdur Yakını veya Soy Bağlısı Çocuklar.

32. Hastalık Tedavilerinin Geciktirilmesi veya Engellemesi Sonucu Ölümlerine /Fiziksel Yok Oluşlarına Sebep Olunan Mağdur Yakını veya Soy Bağlısı Yaşlılar.

33. Hastalık Tedavilerinin Geciktirilmesi veya Engellemesi Sonucu Ölümüne /Fiziksel Yok Oluşlarına Sebep Olunan Mağdur Yakını veya Soy Bağlısı Engelliler.

34. Suikastçılarla Öldürtmeye Çalışma.

35. Cezaevinde Tutuklu Bulunan Mağdurların Tedavilerini Engelleyerek veya Yaşam Koşullarını Yaşanmaz Hale Getirerek Ölüme /Fiziksel Yok Oluşa Zorlama.

36. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Her Türlü Sosyal Güvenlik Hizmet ve Yardımlarından Mahrum Bırakma.

37. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Her Türlü Ailevi Destek ve Toplumsal Dayanışma Yardımlarının Engellenmesi.

38. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Soy Bağları ile Birlikte Kamuda İşten Atma / Attırma, Kamu Kurumlarında işe Atanma veya Çalışmanın Engellenmesi.

39. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Soy Bağları ile Birlikte Özel Sektörde İşten Atma, Attırma veya Çalışmanın Engellenmesi.

40. Kamuda Çalışan KHK’lı Yakınlarına Yapılan Mobbing ve Taciz Uygulamaları Yanında Görevlerinde Terfi Etmelerinin de Engellenmesi.

41. Fiziksel Yok Oluşla Götürmek İçin Meslek veya Çalışma Lisanslarının İptali veya Çalışma Hayatında Kullanma İzinlerinin Verilmemesi.

42. Meslek Edindirme Kurslarından Yararlandırmamak Suretiyle Yeni bir Meslek Edinmenin, İş Kurmanın, Yeni veya Farklı Bir İşte Çalışmanın Engellenmesi.

43. KHK’lıların Çocukları Dahil Staj Yapma Haklarının Gaspı.

44. KHK Mağdurlarının Aile Üyeleri de Dahil Olmak Üzere Devam Eden Eğitim Burslarının Kesilmesi ve/veya Geriye Dönük Geri Ödeme Talebi Dayatılması Suretiyle Eğitim ve Kendilerini Geliştirme Haklarının Gaspı.

45. OHAL/KHK Mağdurlarının Temel Eğitim Yaşlarındaki Öğrenci Çocuklarının Okul İhtiyaçları için Sağlanan Eğitim Yardımlarının Engellenmesi.

46. KHK Mağdurlarının Aile Üyeleri de Dahil Olmak Üzere Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Haklarından Yararlandırmamak Suretiyle Eğitim ve Kendilerini Geliştirme Haklarının Gaspı.

47. Özel Yetenekli Çocuk veya Gençlerin Yeteneklerini Tespit ve Seçme Sınavlarında Başarılı Oldukları Alanlarda Kendilerini ve Yeteneklerini Geliştirme Eğitimi Alma Haklarının KHK’lı Yakını veya Soy Bağlısı Oldukları Gerekçesiyle Gaspı.

48. KHK’lı Aile Çocuklarına Devlet Kurumlarınca Sağlanan Eğitim ve Öğretime Destek Burslarının Alımlarının / Verilmesinin Engellenmesi.

49. Özel Eğitim Kurumlarının Eğitim ve Öğretime Destek Burslarının Alımlarının /Verilmesinin Engellenmesi.

50. Devlet Kurumları Destekli Tüm Bilimsel Projelere Öğrenci /Stajyer Araştırmacı Olarak Bile Katılımın Engellenmesi.

51. KHK’lı Ailelerin Çocuklarının Oynadıkları Spor Takımlarından / Kulüplerinden Çıkarılması veya Spor Takımlarına Alınmaması.

52. Geçmişte Doğan Mali Hakların Gaspı.

53. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Engelliler Dahil Olmak Üzere Emeklilik Haklarının Gaspı.

54. Bireysel Birikimleri Gasp.

55. Aile Mirasının Gaspı

56. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Maddi Yardımların Engellenmesi veya Gaspı.

57. Evlilik Bağı Yoluyla Elde Edilen Vatandaşlık Haklarının Gaspı.

58. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin KHK’lılara İş Bulmakta Yardımcı / Aracı Olan Kişi veya Kurumların Kriminalize/Terörize Edilmesi.

59. Aile Yardımlarının Engellenmesi veya Gaspı.

60. Sağlıklı Gebelik, Annelik, İlk Doğum veya Çoklu Doğum Yardım Haklarının Gaspı.

61. Kısa Çalışma Ödeneği Hakkının Gaspı.

62. Koronavirüs (Covid 19) Pandemi Sürecinde Getirilen “İşçi Çıkarma Yasağı” Kapsamı Dışında Bırakma.

63. Koronavirüs (Covid 19) Pandemi Sürecinde Esnaf ve Sanatkarlara Verilen “Doğrudan Gelir Desteği” / “Hibe Desteği” ve Diğer “Salgın Sosyal Destek Programları” Kapsamı Dışında Bırakma.

64. Tüm Engellemelere Rağmen Bir İşyeri Açabilen KHK’lılar ve Yakınlarına Mikro ve Küçük Ölçekli İşletmelere Verilen Desteklerin Verilmemesi.

65. Genel Sağlık Sigortasından Yararlandırmamak Suretiyle Ailelerin Ölüm, Kalıcı Sağlık Hasarlarına Maruz Kalma veya Sağlıklı Bir Yaşam Sürdürme Konusundaki Risklerinin Artırılması.

66. Engelli Çocuklar veya Yetişkinlerin İhtiyaç Duydukları Araç ve Cihazların Verilmesinin Engellenmesi.

67. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Yaşlı, Engelli ve Ağır Kronik Hasta Bakımı /Refakatçi Aylığının Gaspı veya Engellenmesi.

68. Doğal Afet (Acil Durum) Yardımlarının Engellenmesi /Gaspı.

69. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Sosyal ve Ekonomik Destek Haklarını Gasp ile Aç Bırakma.

70. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Ekonomik Faaliyet ve Kazanç İçin Gereken Belgelere Erişimin Engellenmesi.

71. Gayrimenkul Aldırtmama ve/veya Gayrimenkul Mallarını Sattırtmama.

72. Gayrimenkuller Üzerindeki Tasarruf Haklarını Gasp.

73. Menkul Mallarını Sattırtmama.

74. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin İşyeri Açtırmama / İşyeri Açma Ruhsatlarını Verdirmeme.

75. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Banka Hesaplarına Bloke Koyma.

76. Fiziksel Yok Oluşa Götürmek İçin Banka Hesabı Açtırmama (Evlilik Bağı Üzerinden Eşler de Dahil).

77. Banka Havalesi/EFT yaptırmama (Eşler de Dahil).

78. Banka veya Diğer Kurum Kredilerini Kullandırtmama.

79. Borçlarını Ödeme Kolaylıklarından Yararlandırtmama.

80. Banka Cari Hesap ve/veya Kredi Kartlarının İptali.

81. Alacak Haklarını Gasp.

82. POS Cihazı Verdirtmeme.

83. Vergi İndirimini Engelleme.

84. Sigorta Hizmetini Engelleme.

85. Mağdurların Mülkiyet Haklarını Gasp ile Onlardan Kendi Mülklerini Kulanım Kirası İstemek ve/veya 3. Kişi ve Kurumlardan Olan Alacaklarını Tahsil Ederken Borçlarını Ödememek.

86. Mağdurlar ve Yakınlarının Kimliklerini, Kişiliklerini ve Mevcudiyetlerini Bireysel Olarak Yoklaştırma.

87. Mağdurlar ve Yakınlarını Sosyal Olarak Yoklaştırma.

88. İtibar Suikastları.

89. Okul Binalarına Girişi Yasaklayarak Eğitim Hakkını Gasp.

90. KHK’lıların İhraç Edildikleri Kurumlara, Herhangi Bir Kamu Kurumuna veya Kamusal Yapılara Girişlerinin Yasaklanması.

91. Geçmişi Silme / Geçmişten Yoklaştırma.

92. Bireyin Geleceğini Yok Etme /Yoklaştırma.

93. Vatandaşlıkta Yoklaştırma (Seçme ve Seçilme Hakkının Gaspı).

94. Askeri Mevzuata Göre Kısa Dönem Askerlik Yapma Haklarından Yararlandırmama ve Askerlik Hizmeti Süresince Mobbinge Maruz Bırakma.

95. Yargıda Yoklaştırma (Savunma Yapamaz, Hak Arayamaz, Başvuru Yapamaz Hale Getirme).

96. Basın ve Kamu Teşkilatlarının Baskılanması Yoluyla Bireysel ve Kamusal Bilgi Edinme Yollarının Tıkanması.

97. Kamu Kurumlarından Bilgi Alma Hakkının Gaspı.

98. Avukatlara Görüşmelerin Yasaklama, Kısıtlama, Tehdit, Taciz veya Tutuklamalar Yolu ile Engellenmesi Suretiyle Savunma veya Savunmaya Erişim Haklarının İhlali.

99. Çalışılan Kurumda /İdarede Yoklaştırma.

100. Tanıklıkta Yoklaştırma.

101. Hiyerarşik İtibarsızlaştırma.

102. Ulusal veya Uluslararası Olarak Vatandaşlıktan Yoklaştırma.

103. Zorla Kaçırma ve Kaybetme.

104. Hedef Seçilenlerin Seslerini Kamuoyuna Duyurmalarını Önlemek İçin Her Türlü Açık veya Kapalı Toplantı Yapma, Barışçıl Protesto Eylemi Yapma, Gösteri Yürüyüşü, Basın Açıklaması, Açlık Grevi, Oturma Eylemi, Miting, Stant Açma, Çadır Kurma, Bildiri / Broşür Dağıtma, Afiş /Pankart Taşıma /Asma vb. Gibi Direniş Etkinlikleri Yapma Haklarının Devlet Şiddeti, Gözaltılar, Hapis Cezaları veya Diğer Adli ve İdari Yasakları Yoluyla Engellenmesi.

105. Hukuksuzluklara Direnenleri / Muhalif Sesleri Susturmak için “İdari Para Cezaları”nın Silah Olarak Kullanılması.

106. Toplumsal İzolasyon Yaratılarak Yaşayan Ölülere Dönüştürme.

107. Aile Fertlerini Rehin Tutma.

108. KHK’lıların Yurt Dışına Çıkışlarının Yasaklanması ve/veya Yurt Dışına Seyahat Hürriyetlerinin Engellenmesi Suretiyle Yurt Dışında Çalışmalarının, Eğitim Almalarının, Özgürce Yaşamalarının ve/veya aile Birleşimlerinin Engellenmesi.

109. KHK’lı Aile Üyelerinin Yurt Dışına Çıkışlarının Yasaklanması ve/veya Seyahat Hürriyetlerinin Engellenmesi Suretiyle Yurt Dışında Çalışmalarının, Eğitim Almalarının, Yaşamalarının ve/veya aile Birleşimlerinin Engellenmesi.

110. Hürriyetlerin Keyfi ve Sistematik Olarak Sınırlandırılması.

111. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Tasarrufundaki İşyerlerinden Tüm İrtifak ve İntifa Hakları ile Birlikte Keyfi Olarak Atma.

112. Özel Sektör veya Kamu Konutlarından / Meskenlerinden Atma, Attırma, Kovma, Kovdurma veya Göçe Zorlama.

113. Konut veya İşyeri Sahibi Mağdurların Kiracılarını Kovma, Tehdit ile Oradan Ayrılmaya, Taşınmaya Zorlama.

114. Barınabilecek Yer / Konut Vermeme / Verdirmeme.

115. Mağdurları Halka Açık Kamu Konaklama Tesislerinden /Konukevlerinden Kovma / Kovdurma.

116. Öldüklerinde Gömülebilecekleri Bir Defin Yeri, Mezar Yeri Vermeme.

117. Mağdurlar ve Yakınları Aleyhine Suç İşlemeyi Teşvik ve Örgütleme.

118. Ulusal ve Uluslararası Alanda Aleyhte Linç Örgütleme.

119. Sistematik Hipokrasi ve İstismar.

120. Araç Kiralatmama.

121. Kan Bağışını Engelleme.

122. Dini İnanç Özgürlüklerinden veya Vicdani Değerlerde Yoklaştırma.

123. Dini Kültür ve Ritüellerin Yerine Getirilmesinde Yoklaştırma (Hac).

124. Dinsel İbadetlerde Yoklaştırma (Oruç).

125. İnançsal Mekanlarda Yoklaştırma (Camide)

126. Sosyal /İnançsal Dayanışma Mekanizmalarında Yoklaştırma (Sadaka, Fitre, Zekât)

127. Sistematik İşkence, Taciz ve Tecavüzler

128. Dini /İnsani Haklarda Yoklaştırma (Cenaze).

129. Psikolojik Öldürme (Tedhiş, Tecrit, Tahkir, Teşhir ve Tahrik Döngüsü)

130. Tutuklu / Hükümlü Eşleri, Çocukları ve Ailelerine Yapılan Her Türlü Maddi Yardımları Terörize Ederek Engellemek Suretiyle Onları Açlıktan ve Bakımsızlıktan Ölüme Zorlamak.

131. Nesli Kodlayarak Soykırım.

132. Ölmüş Kişilere Karşı Yapılan Hukuksuz Muamele, Defemasyon, İhraçlar ve Hak İhlalleri Yoluyla Hem Kendilerine Hem de Aile Fertlerine Yönelik Nesiller Boyu İnsanlık Suçu Uygulamaları.

133. Aile Kurmayı Engelleme.

134. Aileleri Yıkma (Boşanmaya Zorlama).

135. Evlatların Anne ve Babalarını Redde Zorlanması Suretiyle Aile Bütünlüklerinin Parçalanması.

136. Anne ve Babaların Evlatlarını Redde Zorlamak Suretiyle Aile Bütünlüklerinin Parçalanması.

137. Soy Bağları Üzerinden Mobbing Uygulamaları.

138. Hısımlık Bağları Üzerinden Mobbing Uygulamaları.

139. Sosyal Yapıdaki Geleneksel “Dayanışmacı Komşuluk” ve “İş Birlikçi Toplum” Kültürünün Yok Edilerek, Yerlerin Şüphe, İhbar, Taciz ve Linçe Dayalı Çatışmacı Bir Kültürün İkame Edilmesi

140. Çocukları Ailelerden Kopararak Başka Kişi veya Kurumlara Verme.

141. Evlatlıkları Ailelerinden Koparma.

142. Evlat Edinmeyi Engelleme.

143. Ailenin Sosyal Bağlarını Koparma Suretiyle Taciz ve Parçalama Girişimi.

144. Eğitim Haklarını Gasp Suretiyle Aileleri Taciz ve Parçalama Girişimi.

145. Ailelerin Yapısal İşlevselliğini Yok Etme.

146. Sistematik Fişlemelerle Oluşturulan Sistematik Soykırım İnfaz Listeleri ile Yapılan Sistematik İnfazlar.