AYM, 15 Temmuz OHAL kararnamesindeki bazı hükümleri iptal etti

AYM, 15 Temmuz OHAL kararnamesindeki bazı hükümleri iptal etti

Anayasa Mahkemesi, 15 Temmuz sonrası çıkarılan olağanüstü hal kararnamesinde yer alan bazı hükümleri iptal etti. 15 Temmuz nedeniyle kamu personeli, kurum ve kuruluşlar ile yurt dışında eğitim görenlere ilişkin maddelere yönelik itirazı inceleyen AYM, madde metninde yer alan bazı ibareleri anayasaya aykırı bularak iptal edilmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz sonrası çıkarılan olağanüstü hal kararnamesinde yer alan bazı hükümleri iptal etti. AYM, olağanüstü hal kararnamesinde yer alan bazı hükümlerin iptaline yönelik TBMM üyeleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Koç ile 113 milletvekilinin 2018’de yaptığı başvuruya ilişkin gerekçeli kararı yayımlandı.

“ÜYELİĞİ, MENSUBİYETİ VEYA” İBARESİ ANAYASAYA AYKIRI BULUNDU

15 Temmuz nedeniyle kamu personeli, kurum ve kuruluşlar ile yurt dışında eğitim görenlere ilişkin maddelere yönelik itirazı inceleyen AYM, madde metninde yer alan bazı ibareleri anayasaya aykırı bularak iptal edilmesine karar verdi. AYM’nin Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan gerekçeli kararında, 15 Temmuz nedeniyle kamu görevinden çıkarılacak kişilerin tarif edildiği madde metninde, “Terör örgütlerine veya MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut irtibatı olan” cümlesinde, “üyeliği, mensubiyeti veya” ibaresinin anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

PASAPORT İPTALİ DE ANAYASAYA AYKIRI

Yüksek mahkeme, yasanın, kurum ve kuruluşlara ilişkin alınan tedbirlere ilişkin maddesinde yer alan ve “kamu görevlerinden çıkarılan kişilerin pasaportlarının iptaline” ilişkin ibarenin de anayasa aykırı olduğuna ve iptal edilmesine hükmetti. İptal hükmü 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

MALVARLIKLARININ HAZİNE’YE DEVRİ KONUSUNDA DA BAZI İBARELER ÇIKARILDI

AYM, yasanın aynı maddesinde “terör örgütlerine veya MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan gazete, dergi, vakıf, dernek ve özel sağlık kuruluşlarının taşınır ve mal varlığının Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak devredilmesinde “her türlü kısıtlamadan ari olarak” ibaresini anayasaya aykırı bularak iptaline karar verdi.

HAK TALEBİNDE BULUNULAMAYACAĞI HÜKMÜ DE İPTAL EDİLDİ

Aynı madde metninde, bu kuruluşların söz konusu taşınır ve mal varlıklarının devrinde, bunların “her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden hak talebinde bulunulamayacağına” ilişkin hüküm AYM tarafından anayasaya aykırılığı nedeniyle iptal edildi.

YURT DIŞINDA EĞİTİM GÖRENLERE DENKLİKLERİ VERİLECEK

Bu kapsamda yer alarak yurt dışında eğitim görenlerden öğrencilikle ilişkisi kesilenlerin, gördükleri eğitimlere ilişkin denklik işlemlerinin yapılamayacağına ve akademik unvan ve derecelerine bağlı haklardan yararlanamayacağına ilişkin ibare de anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen hükümler arasında yer alıyor.

 

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya