Batı Balkan ülkeleri ortak ticaret bölgesinde buluşacak..

Batı Balkan ülkeleri ortak ticaret bölgesinde buluşacak..

Batı Balkan ülkeleri ve Avrupa Birliği temsilcilerinin buluştuğu Trieste zirvesinde bölge ülkelerinin geleceğini ilgilendiren önemli konular görüşüldü.

Somut kararların da aldığı zirvede, bölge ekonomilerini birbirine bağlayacak otoyol ve demiryolu projeleri için 152 milyon avro tahsis edildi. Zirvenin en önemli başlıklarından birisi de Batı Balkan ülkeleri arasında Ortak Ticaret Bölgesi kurulması idi. Kurulması planlanan Ticaret Bölgesi’nde Eski Yugoslavya ülkeleri Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek ve Kosova’nın yanı sıra, Arnavutluğun da yer alması bekleniyor. Söz konusu ülkeler arasında oluşturulacak Ticaret Bölgesi ile birlikte, yüksek nüfusa sahip büyük ve canlı bir pazarın oluşması hedefleniyor.

HAHN: ORTAK TİCARETE GEÇİŞ ÜYELİK SÜRECİNİ HIZLANDIRACAKTIR

Avrupa’nın Genişlemesinden Sorumlu Komiser Jonannes Hahn, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda “Batı Balkan ülkelerinde böyle bir ticari alanın oluşması, yaklaşık 20 milyonluk bir pazarın meydana gelmesi anlamına geliyor. Bu alan içerisinde iş gücünün, malların ve hizmetlerin serbestçe dolaşımı öngörülüyor.” dedi.

Ticaret bölgesinin bölge ülkelerinin AB üyelik sürecini nasıl etkileyeceğine dair açıklamalarda da yapan Hahn, “Ticaret bölgesinin adı geçen ülkelerin AB üyeliğini engelleyeceği yönündeki düşünceler yanlış. Tam tersine bu adım sayesinde Batı Balkan ülkeleri AB’ye daha hazır ve sağlıklı bir şekilde entegre olacaklar.” şeklinde konuştu.

ORTAK TİCARET İNÖNÜNÜ AÇACAK İLK ANLAŞMA İMZALANDI

Zirvenin sonunda Batı Balkan ülkeleri arasında ortak ticaret bölgesine ilk adım olarak nitelendirilen Ulaştırma Topluluğu Anlaşması imzalandı. Söz konusu anlaşma ile ülkeler arasında ulaşımın ve taşımacığın uyumlu hale getirilmesini amaçlanıyor.

ROMEO: ORTAK TİCARET BÖLGESİ BATI BALKANLARI AB’YE HAZIRLAYACAK

İtalya’nın Üsküp Büyükelçisi Carlo Romeo verdiği röportajda Batı Balkanlar’da kurulması öngörülen ticaret birliği hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu.

Bölgede oluşturulacak ortak ticaret birliğinin sadece Sırbistan gibi büyük ülkelere yarayacağı iddialarına açıklık getiren Romeo, “Daha önce bu projeye kuşkulu bakan ülkeler bulunuyordu. Fakat bu yöndeki kuşkuların ortadan kalktığını düşünüyorum. Çünkü, plan tek bir pazarın oluşmasını öngörmüyor. Bu gelişme daha çok ülke pazarlarının biribirine entegre olmasını ve bir ortak ticari alanın oluşmasını sağlıyor.

Trieste zirvesi, pazarları biribirine entegre ederek mal ve emek dolaşımının serbestleşmesini sağlamak suretiyle bölgeyi AB üyeliğine hazırlamayı amaçlamaktadır.” dedi.

UZMANLAR ORTAK EKONOMİ BÖLGESİNİ OLUMLU KARŞILIYOR

Batı Balkan ülkeleri arasında Ortak Ticaret Bölgesinin oluşturulmasına dair yapılan çalışmaları değerlendiren iş dünyası, bunun olumlu bir adım olacağını ifade ediyor. Uzmanlar söz konusu projenin eski Yugoslavya modelinin tekrardan ortaya çıkarılmasını amaçladığını ifade ediyorlar.

ZEKA: SINIRLARIN EKONOMİK AÇIDAN KALDIRILMASI MÜMKÜN

Amerika Ticaret Odası İcra Kurulu Müdürü Arian Zeka, Balkan ülkeleri arasında ticari bariyerlerin kaldırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Zeka, Başta Kosova olmak üzere bütün ülkelerin teknik çalışmalara başlaması gerktiğini söyledi.

Zeka, “Sıklıkla Balkanlarda sorun çıkaran ve bölgede istikrarsızlıklara neden olan sınırların, ticari açıdan kaldırılması mümkün. Bunun gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak büyük çaptaki ticari hacim, daha fazla yabancı yatırımcının bölgeye gelmesine vesile olacaktır.” dedi.

REKA: ZİRVEDEN NET SONUÇLAR ÇIKTI

Trieste zirvesinde Batı Balkanlara yönelik atılan adımları değerlendiren Siyasi Analist Prof. Dr. Blerim Reka, zirveden net sonuçların çıktığını ifade etti.

Reka, “Zirve’de atılan adımlara aktığımızda genel düşüncenin, batı Balkan ülkelerinin önümüzdeki yıllarda AB’ye üye olmalarının sağlanması olduğunu görüyoruz. AB’ye üyelik bir gecede olacak şey değildir. Bunun için bir süreç gerekiyor. Ortak ticaret bölgesinin kurulmasına dair atılan adımlar bu sürecin bir başlangıcıdır.” dedi.

STOYKOVSKİ: 6 ÜLKENİN AYNI ANDA AB ÜYESİ OLMA İHTİMALİ VAR

EuroTnik haber portalı için değerlendirmelerde bulunan siyasi analist Andrea Stoykovski, batı Balkanlardaki 6 ülkenin aynı anda AB üyeliğine alınma ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Stoykovski yaptığı açıklamalarda, “Mevcut gelişmelere bakıldığında AB’nin batı Balkanların üyelik sürecine ilişkin sorumluluk aldığını görüyoruz. Berlin süreci adıyla başlayan bu yeni dönemde, AB’nin genişleme politikası tekrar gözden geçirilecek. Bu da batı Balkan ülkelerinin üyeliği anlamına gelecektir.” şeklinde konuştu.

BATI BALKAN ÜLKELERİNİN NÜFUS VE EKONOMİK BÜYÜKLÜKLERİ


MAKEDONYA

16923345 30596

  • Sahip olduğu çok etnikli nüfusu nedeniyle küçük Balkan olarak nitelendirilen Makedonya, 2.022.162’lik nüfusu ile batı Balkanlar’ın önemli devletleri arasında yer alıyor. Makedonya’nın GSMH’si 10, 424 milyar dolar tutarında.

ARNAVUTLUK

18676767 56237

  • 2.821.594 nüfusu olan Arnavutluk, sahip olduğu petrol yatakları ve turizm potansiyeli nedeniyle batı Balkan ülkeleri arasında önemli bir ekonomik potansiyele sahip. Yayınlanan son verilere göre Arnavutluğun GSMH’si12, 876 milyar dolar.

KOSOVA

48726923 1dd43

  • Batı Balkanların genç devletlerinden birisi olan Kosova, bulunduğu konum bakımından önemli ülkeler arasında yer alıyor. GSMH’si 8,315 milyar dolar olan Kosova’nın nüfusu ise 1.739.825’e kadar ulaşmış durumda.

SIRBİSTAN

59367542 3d034

  • Sırbistan batı Balkan ülkeleri arasında en büyük ekonomiye ve nüfusa sahip olan ülke olarak karşımıza çıkıyor. Sırbistan’ın nüfusu 7.243.007 milyon iken, Gayri Safa Milli Hasılası ise 42, 879 milyar dolar.

BOSNA-HERSEK

16923345 33b0f

  • Dayton anlaşması sonucu karmaşık bir devlet yapısının oluştuğu Bosna-Hersek, özellikle yabancı yatırımcıları çekme noktasında sıkıntı yaşayan ülkeler arasında. Bosna-Hersek’in nüfusu 3.531.159 iken, GSMH’si 16,306 milyar dolar.

KARADAĞ

59367542 69e13

  • Bir turizm ülkesi olan Karadağ, batı Balkanların en küçük devleti. 2006 yılında bağımsızlığını kazanan Karadağ’ın nüfusu 625.883. Karadağ’ın GSMH’si 4,250 milyar dolar.