Çocuklarımız birer fidan gibidir özel bakım ister

Çocuklarımız birer fidan gibidir özel bakım ister

Ahlaksızlığın bir veba gibi hayatın her karesine yayıldığı günümüzde, çocuklar için daha hassas olmak, pişman olmadan önce önlemini almak mecburiyetindeyiz.

Bir fidanın yetişmesi, hayat bulması, insanlara fayda temin edip meyve vermesi, üzerinde çok titizlikle durmaya ve korumaya bağlıdır. Mesela fidana musallat olan kurtlar, böcekler, yabani ot ve dikenler temizlenmezse, vaktinde suyu verilmezse, yaz-kış bakımına dikkat edilmezse, fayda umulan ve ileride meyve beklenilen o fidanın, bir kısım yabani ot ve dikenler arasında kaybolduğu, kurtlar, böcekler tarafından paramparça edildiği görülecektir.

Aynen bunun gibi evlerimizde yetiştirdiğimiz ve adeta bir fide olarak baktığımız evlatlarımızın kendisine, ailesine, toplumuna ve dinine faydalı olmasını istiyorsak, bir anne-baba olarak aynı titizliği göstermek mecburiyetindeyiz. Yeni yetişecek olan bu fidanın kökünü Kur’an toprağına dikmeli, kalbini ve ruhunu ab-ı hayat olan kevser suyu ile sulamalı, İslam’ın cansızlara can getiren güneşi altında yetişmesini sağlayarak onu yalçın kayalardan, cani dikenlerden korumalıyız.

Eğer bir şekilde böyle bir yere atılmış ise onun yerini değiştirmeli; onu en verimli, cennet gibi tertemiz, güllerin, menekşelerin, yaseminlerin burcu burcu koktuğu temiz toprakların bulunduğu mekanlara nakletmeliyiz.

Çocuklarımız birer emanettir

Çocuklarımız, Rabbimiz’in bizlere bahşettiği birer emanettir. Emanete hiyanet etme duygu ve düşüncesi Müslüman’ın semtine bile sokulamaz. Gerçek Müslüman olma yolunda olan bir insan, emanetin üzerinde hassasiyetle durmalıdır. En az bağ ve bahçesinin bakımıyla ilgilendiği kadar, evladının kalbi, ruhu ve manevi hayatıyla da ilgilenmelidir.

Özellikle ahlaksızlığın bir veba gibi hayatın her karesine yayıldığı, toplumun müstehcen yayınlarla, gençleri yutmak, baştan çıkarmak için kurt gibi ağzını açtığı günümüzde daha çok dikkatli ve hassas olmak, dizimizi dövmeden önce önlemini almak mecburiyetindeyiz. Küçük yaşlardan itibaren Allah ve Peygamber sevgisini, Kur’an’a bağlılığı, İslam’a, Allah’ın dinine sahip çıkma aşkını tertemiz kağıt gibi çocuklarımızın zihnine nakşetmeli, kalplerine bu duygu ve heyecanı yerleştirmeliyiz.

İmanın burcu burcu lahuti kokuları nerede kokuyor? Meltem nereden esiyor. Herkesin yanıp kavrularak, koşa koşa aradığı berrak sular nerede akıyor.. Bu kokuyu duyup teneffüs edenler hangi semtte yaşıyor. Bunları arayıp bulmalı, o toprağa, semte evlatlarımızı ekip bırakmalıyız. Bunu yaptığımız takdirde, âlem-i bekaya göçerken gözlerimiz arkada kalmayacak ve Allah karşısında da emanete hıyanet etmeyen sadıklar zümresine dahil olacağız. Bütün insanlık da arkamızda hayırlı bir evlat bıraktığımız için bize hayır duada bulunacaktır. Şayet böyle yapmaz, “daha küçüktür” diyerek hassas olmayı ihmal edersek, ilerleyen yaşlarında çocuklarımızın bizden kopacağını, başka dünyalara doğru yelken açtıklarını görecek, “eyvah” deyip aldandığımızı anlayacağız. Fakat heyhat! Vakit geçmiş, gemi rıhtımdan hayli uzaklaşmış olacak. El sallayacağız ama kimse bakmayacak, kimseye söz dinletemeyecek ve tabii ki çok pişman olacağız.

Anne-baba iyi bir model olmalı

Bir anne ve baba, evladının önünde İslam’ı yaşama ve haliyle onlara örnek olma mecburiyetindedir. Eğer anne-baba İslam’ı yaşamıyorsa, namaza, oruca ehemmiyet vermiyorsa, ahlaki değerleri ayaklarının altına alıyorsa, onların söyleyecekleri sözler tesirli olmayacaktır. Evlatlarından şikayet edip dert yananlar öncelikle kendilerini iyi kontrol etmelidirler. İslam’ı yaşayabiliyorlar mı? Evlatları için iyi bir model olabiliyorlar mı? Evlatlarının sadece maddi değil manevi ihtiyaçlarını da giderebiliyorlar mı? Onların ruhi açlıklarını doyurabiliyorlar mı?

Yazımızı şu ifadelerle noktalayalım: Bir ağaç tımar edildiği zaman, bir canlı da bakımı-görümü yapıldığı sürece hem semere verir, hem de neslini devam ettirir.

Bakılmadığı zaman ise ağaç güdükleşir, canlı da âtıl kalır. Ya bin bir istidat ve kabiliyetle dünyaya gönderilen insan.. acaba, onun bir ağaç kadar olsun tımar edilmesi gerekmez mi?

Please publish modules in offcanvas position.