AKP halkı esir aldı: Hapistekilerin nüfusa oranı 4 kat arttı

AKP halkı esir aldı: Hapistekilerin nüfusa oranı 4 kat arttı

Avrupa Konseyi’nin tuttuğu istatistiklere göre Türkiye’de 2001’de her 100 bin kişiden 94’ü hapisteyken 2020’de bu sayı 357’ye çıktı. Türkiye, cezaevinde bulunan ve denetimli serbestlik uygulaması altındaki kişi sayısının nüfusa oranında Avrupa birincisi.

2002’de 3Y’yi (yasaklar, yolsuzluk, yoksulluk) bitirme vaadiyle iktidara gelen AKP’nin Türkiye’yi 19 yılda cezaevlerine doldurduğu ortaya çıktı. 47 üyeli Avrupa Konseyi’nin hazırladığı rapora göre Ocak 2020 itibarıyla Türkiye’de nüfusun yüzde 1’i ya cezaevinde ya da denetimli serbestlik altında.

İsviçre’deki Lozan Üniversitesi’nin Avrupa Konseyi için hazırladığı rapora göre, Türkiye’deki her 100 bin kişiden 984’ü, 31 Ocak 2020 itibarıyla cezaevinde ya da denetimli serbestlik uygulaması altında.

Bu da Türkiye’yi insanları hapsetme oranında yani cezaevinde bulunanların ve denetimli serbestlik uygulaması altındaki kişi sayısının nüfusa oranında Avrupa birincisi yapıyor.

AVRUPA ORTALAMASININ 3 KATINA YAKIN

Türkiye’yi yüz binde 839 kişi ile Polonya, 826 kişi ile Gürcistan takip ediyor.

Avrupa ortalaması yüz binde 340 kişi iken, Türkiye yüz binde 984 ile 47 üyeli Avrupa Konseyi ortalamasının 3 katına yakın.

AKP DÖNEMİNDE CEZAEVİNDEKİLERİN NÜFUSA ORANI 4 KAT ARTTI

Yine Avrupa Konseyi’nin 30 Ocak 2003 yılında yayınladığı bir rapor, AKP iktidarının Türkiye’yi nereden nereye getirdiğini görme açısında önemli veriler sunuyor.

Türkiye’nin 1 Eylül 2001 yılında yani AKP iktidara gelmeden yaklaşık bir yıl önce Avrupa Konseyi’ne bildirdiği rakamlara göre 65 milyon 480 bin nüfuslu Türkiye’de cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 61 bin 336. Yani Türkiye’deki her 100 bin kişiden 94’ü cezaevinde.

Son olarak yayınlanan ve 31 Ocak 2020 tarihini temel alan rapora göre ise 80 milyon 810 bin nüfuslu Türkiye’de 297 bin 19 kişi cezaevinde. Bu rakam da Türkiye’deki her yüz bin kişiden 357’sinin cezaevinde olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak AKP döneminde nüfusa oranla cezaevindeki insan sayısının yaklaşık 4 kat arttığı ortaya çıkıyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK ALTINDAKİ KİŞİ SAYISI AVRUPA ORTALAMASININ 5 KATI

Öte yandan raporda, 2020’de Türkiye’de denetimli serbestlik kapsamında bulunan kişi sayısının 2019’a kıyasla yüzde 6,1 arttığı kaydedildi. 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Türkiye’de toplam 521 bin 151 kişi hakkında denetimli serbestlik uygulanıyor.

Denetimli serbestlik altındaki kişilerin sayısında Avrupa’da ilk üç ülke, 100 bin kişide 643 kişiyle Polonya, 627 kişiyle Türkiye ve 568 kişiyle Litvanya. Bu ülkeleri 562 kişiyle Gürcistan takip ediyor.

Avrupa ortalaması ise her 100 bin kişiden 126’sının denetimli serbestlik kapsamında bulunduğunu gösteriyor. Bu yönüyle Türkiye’de, Avrupa ortalamasının 5 katı oranında denetimli serbestlik uygulanan kişi bulunuyor.

Raporda, Gürcistan, Litvanya ve Türkiye gibi ülkelerde, hem denetimli serbestlik hem de cezaevindekilerin oranlarının aynı anda yüksek olduğunun altı çiziliyor. Rapora göre bu durum, denetimli serbestlik gibi uygulamaların tutukluluğa alternatif olarak uygulanmadığını, bunlara ilave tedbir olarak başvurulduğunu gösteriyor.