Fethullah Gülen’den Brüksel’e mektup: “Teröristlerin Müslümanca davranmadığını söyleyerek mesuliyetimizden kaçamayız”

Fethullah Gülen’den Brüksel’e mektup...

“Teröristlerin Müslümanca davranmadığını söyleyerek mesuliyetimizden kaçamayız”

Brüksel’de düzenlenen “Şiddete Karşı Duruş: Mücahede ve Müslümanların Sorumluluğu” başlıklı uluslararası sempozyuma mesaj gönderen Fethullah Gülen Hocaefendi, “Şiddet kullanarak başkalarına boyun eğdirmeyi hedefleyen totaliter ideolojilere karşı Müslüman ve gayrimüslim vatandaşların omuzlarına mesuliyetler düşüyor.” dedi.

Fethullah Gülen Hocaefendi, dünyanın dört bir tarafından yüzlerce ulema, akademisyen ve STK temsilcilerin buluştuğu Şiddete Karşı Duruş sempozyumuna mektupla iştirak etti. Programın organizatörlerinden Kültürler Arası Diyalog Platformu (IDP) Başkanı Ramazan Güveli Fethullah Gülen Hocaefendi’nin yazmış olduğu mektubunu İngilizce okudu. Gülen, konferans katılımcılarının ve onların dünyadaki meslektaşlarının diyalog ve işbirliği yapmasının uzun vadede yeryüzünden terör tehdidi ortadan kaldırmak adına çok önemli olduğunu ifade etti.

Mektubunda Müslümanların sorumluluğuna da dikkat çeken Gülen, “terörist grupların Müslümanca davranmadığını veya gayri-Müslim bazı çevreler tarafından manipüle edildiğini söylemekle yetinip kendi mesuliyetimizden kaçamayız. Bu gruplar neticede bizim cemiyetlerimiz içinden eleman devşiriyorlar ve bunu yaparken İslami kaynakları suiistimal ediyorlar. Müslümanların geçmişte emperyalist devletler elinde çektikleri veya günümüzdeki bazı devletlerin menfi uygulamaları, bizim terörist grupların barbarca saldırılar karşısında sessiz kalmayı ve tel’in etmemeyi tecviz etmez.” dedi. Meşru bir hedefe gayri meşru yollarla gidilemeyeceğine de dikkat çeken Gülen, “Müslümanlar, zulmü durdurmak gibi meşru bir hedefe giderken savaşmayan sivilleri öldürmek gibi gayrimeşru yolları kullanamaz.” mesajını verdi.

“Modern zamanlarda Müslümanlar demokrasi ve devlet seviyesinde laiklik gibi kavramlara tatbikattaki kusurlar ve bu kelimelerin başka diller kökenli olması gibi sebeplerle tepki gösterdi.” diye ifade eden Fethullah Gülen Hocaefendi, “Eğer demokrasinin sacayakları cemiyetin bütün fertlerini kendi konumunda kabul etmek, adalet ve hukukun üstünlüğü, temel insan hakları ve hürriyetlerinin korunması gibi şeylerse onu İslami değerlere zıt gibi görmek doğru değildir.” dedi.

“Müslümanların terörizm problemine çözüm araması önem arz ediyor”

Terörizm problemine çözümler aranan masalarda Müslümanların bir sandalye sahibi olmasının da önem arz ettiğini söyleyen Gülen, “Müslümanlara karşı korku ve şüpheyle şekillenen günümüz atmosferinde bunu yapmak çok zordur ancak zorluğuna rağmen gelecek nesillerin cemiyetleriyle sağlıklı ilişkiler içinde olabilmesi için vazgeçilmez bir vazifedir. Küreselleşen dünyamızın Müslüman olmayan vatandaşlarının da şunu görmesi gerekir ki ISİŞ, Boko Haram veya El Kaide gibi grupların arz ettiği terörizm belasından kurtulmak orta direk Müslümanlarla pozitif bir angajmana girmeden mümkün değildir. Müslümanların toplumlarından yabancılaştırılmaması için nefret tellalları ve korku zihniyetli fanatiklerin marjinalleştirilmesi için herkes gayret sarf etmelidir.” şeklinde konuştu.

Mektubunu bir temenni ile sonlandıran Gülen, “ Ümit ve duam odur ki burada dile getirilen fikirler ve bunları uygulama adına yapılacak faaliyetler sadece Belçika’da değil, aynı zamanda Avrupa’da ve bütün dünyada barış ve sosyal uyuma hizmet etsin.” dedi.

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya