İlkokul öğrencileri ders kitaplarını anlamakta zorluk çekiyor

İlkokul öğrencileri ders kitaplarını anlamakta zorluk çekiyor

Uluslararası PISA test sonuçları, ülkelerin eğitimdeki karnesini gözler önüne seriyor. PISA sonuçlarına göre Makedonya’daki ilkokul öğrencilerinin ders kitaplarını anlamakta zorluk çektiği ortaya çıktı.

Yapılan araştırmaya göre, ilkokul öğrencilerinin sadece % 25’i ders kitaplarını ve diğer eğitim materyallerini tam olarak okuyup anlayabiliyor. Araştırmanın sonuç kısmında, müfredatın içeriğinin, öğrencilerin anlayacağı seviyeye çekilmesi önerildi. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak için yapılan toplantıya, Eğitim ve Bilim Bakanı Renata Deskoska da katıldı.


Deskoska 7e9daDESKOSKA: ÖĞRENCİLERİN YAŞINA GÖRE MÜFREDAT HAZIRLANACAK
Eğitim sisteminde aksayan yanlar bulunduğunu kabul eden Eğitim ve Bilim Bakanı Renata Deskoska, bazı köklü değişiklikler yapacaklarını ifade etti. Deskoska, ilk olarak bazı ders kitaplarının revize edileceğini, öğrencilerin gelişimine uygun bir müfredat hazırlanacağını söyledi. Deskoska, “Ülkedeki eğitim kalitesini artıracağız. Evvlela öğrencilerin yaşına uygun bir müfredat hazırlayacağız. Değişikliklerin kısa zamanda sonuç vereceğine inanıyoruz.” dedi.