Makedonya eğitimi 2025 stratejisi ile atağa kalkıyor..

Makedonya eğitimi 2025 stratejisi ile atağa kalkıyor..

Makedonya Eğitim Bakanlığının AB ile iş birliği yaparak hazırlayacak olduğu taslak, eğitimin bütün kademelerinde ciddi ilerlemeler yapılmasını ve süregelen bir çok köklü problemin çözülmesini öngörülüyor.

 

Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanan taslak belge evvela kamuoyuna açıklanacak ve geniş bir şekilde tartışılması sağlanacak. Ardından da Hükümet tarafından onaylanan belge, icraata dökülecek. 2018-2025 dönemi eğitim stratejisini tayin etmek için hazırlanacak strateji, aralarında bir çok devlet eğitim müfettişi, eğitim uzmanı ve eğitim yöneticisinin olacağı 650 kişilik bir topluluğun katkılarıyla hazırlanacak.

Strateji belgesi, okul öncesi eğitimden yüksek öğrenime kadar eğitimin bütün kademelerini mercek altına alacak.

EĞİTİMİN ÖNCELİĞİ TOPLUMUN VE ÇALIŞMA DÜNYASININ İHTİYAÇLARI OLACAK..

Makedonya eğitimini ilerletme stratejisi, eğitim müfredatına da müdahale etmeyi öngörüyor. Buna göre toplumunun öncelikleri dikkate alınacak, hangi çalışma alanlarında yetişmiş insana daha çok ihtiyaç duyulduğu araştırılacak.

Ayrıca eğitim müfredatıyla farklı kültür ve etnik kesimlere mensup kişilere birlikte yaşama kültürünün kazandırılması hedeflenecek.

Eğitim binaları, ekipman, öğretim teknolojisinde yeni gelişmelerden faydalanma, eğitimde yönetici ve eğitici kadroyu daha nitelikli hale getirme, eğitimin finanse edilmesi gibi konular; strateji kapsamında ele alınacak.