Öğretmen maaşları artırılıyor..

Öğretmen maaşları artırılıyor..

2018 bütçe tasarısında eğitime 25,28 milyar denar, yani 406,55 milyon avro ayrılacak. Bu oran, 2017 yılına kıyasla eğitime bütçeden ayrılan payın % 5 oranında artırılacağı anlamına geliyor.

 

Eğitim ve Bilim Bakanı Renata Deskoska düzenlediği basın toplantısında eğitime ayrılan bütçenin %45’inin ilköğretim, % 26'sının yüksek öğretim, %19'unun orta öğretim, %6'sının eğitim standartlarının geliştirilmesi, %2'sinin fen bilimleri araştırmaları ve % 1.8'inin ise yönetim hizmetleri için kullanılacağını açıkladı.

Okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi için belediyelere kanalize edilecek blok hibe fonların da gelecek yıl artacağını belirten Bakan Deskoska, bu alanda kullanılacak kaynağın da önceki yıla kıyasla 600 milyon denar yani yüzde 4.62 oranında daha yüksek olacağını söyledi.

Bakan Deskoska ilk ve orta öğretimdeki öğretmen maaşlarının da %5 oranında artacağını açıkladı.

Deskoska, “2018 yılı eğitim bütçesi artırıldı, böylece daha iyi şartlarda daha kaliteli bir eğitim hizmeti sunulacak” şeklinde konuştu.