İLAN

İLAN

İş Kanunu'nun 22. maddesinin 1. fıkrasının 1, 2 ve 3. maddeleri ve 23. maddesi (Makedonya cumhuriyeti resmi gazetesi no: 62/05,106/08,161/08,114/09,130/09,52/10, 124/10,47/11, 11/12,39/12,13/13,25/13,170/13,7/13,113/14,20/15,33/15,72/15,129/15,167/150) İlkokul Kanunu 80. maddesi, 1,4 ve 5 paragraf, 82. maddesi 1,3,4, ve 5 paragraf, ve 84 maddesi (M. C. Resmi Gazetesi no: 103/08,33/10,116/10,156/10,18/11,42/11,51/11,6/12,100/12,24/13,41/14,116/14,135/14,10/15 98/15,145/15,30/16, 127/16), 11.12.2017 tarihli 12-10933/2 numaralı M. C. Milli Eğitimli Bkanlığı izni ve 19.12.2017 tarihli 02-555 numaralı B.İ.Ö.O. “Kiril ve Metodiy”-Kanatlartsi okulu eş müdürü izni uyarınca

2017/2018 öğretim yılı için belirli çalışma saatlerinde öğretmenler ve öğretim dışı personelin kabul ilanı

* Defektolog - 40 çalışma saati,
* Doğal bilimleri hocası 4 çalışma saati (Öğretim dili - Makedonca),
* Resim eğitimi öğretmeni - 4 eğitim saati (Öretim dili - Türkçe),
* Doğa bilimleri öğretmeni - 2 eğitim saat (Öğretim dili - Türkçe),
* Güzel Sanatlar projeleri öğretmeni - 2 ders (Öğretim dili - Türkçe),
* Doğal bilimleri öğretmeni - 2 saat eğitim (Öğretim dili - Makedonca),
* Fiziksel ve sağlık eğitimini öğretmeni – 12 eğitim saati (Öğretim dili - Türkçe),
* Doğal bilimler öğretmeni – 2 eğitim saati (Öğretim dili - Türkçe),
* Yaşam becerileri öğretmeni – 2 eğitim saati (Öğretim dili - Türkçe),
* Teknik eğitimi öğretmeni – 2 eğitim saat (Öğretim dili - Makedonca),
* Teknik eğitimi öğretmeni – 2 eğitim saat (öğretim dili - Makedonca),
* Teknik eğitimi öğretmeni – 2 eğitim dersi (Öğretim dili: Türkçe),
* Matematik öğretmeni-5 eğitim saati (Öğretim dili - Türkçe),
* Fizik öğretmeni - 4 eğitim saati (Öğretim dili - Türkçe),
* Kimya öğretmeni - 4 eğitim saati (Öğretim dili - Türkçe),
* Dinlerde ahlak öğretmeni - 2 eğitim saati (Öğretim dili - Türkçe),
* Doğal bilimleri öğretmeni - 4 eğitim saati (Öğretim dili - Makedonca),
* Yaşam becerileri öğretmeni-2 eğitim saati (Öğretim dili - Makedonca),
* Müzik eğitimi öğretmeni - 9 eğitim saati (Öğretim dili - Makedonca) ve
* Müzik eğitimi öğretmeni - 4 eğitim saati (Öğretim dili - Türkçe).

Başvuru için, adaylar noter tasdikli Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlık belgesinin fotokopisini, noter tasdikli doğum kağıdı fotokopisi ve noter tasdikli diploma fotokopisi sunmalıdır.

Duyuru, yayın tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sürer. Son başvuru tarihinin sona ermesinden sonra, işveren seçim yapacaktır. Son başvuru tarihinden sonra gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

Talep edilen belgeler son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta aracılıyla B.İ.Ö.O “Kiril ve Metodiy” e sunulmalıdır.

B.İ.Ö.O “Kiril ve Metodiy”-Kanatlar Köyü