İlköğretimde yapılacak değişiklikler açıklandı..

İlköğretimde yapılacak değişiklikler açıklandı..

Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MEBB), ilköğretimlerin 2. ve 3. sınıflarında hayata geçirilmesi düşünülen değişiklikleri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre ana dilde yazma ve okuma konularına önem verilmeye devam edilecek. Ancak bunun yanı sıra yabancı dil eğitimine gösterilen özen artırılacak. Ayrıca yeni müfredata göre sanata ilgi, üretkenlik, eleştirel düşünme, kişisel özgüveni artırma, ekip çalışmasına yatkınlık, farklı değerlere, inançlara ve kültürlere saygı duyma gibi değerler öne çıkarılmaya çalışılacak. Yeni müfredata göre ikinci sınıf dersleri; Ana dil, Matematik, Etrafımızdaki Dünya, Sanat, Sağlık ve Fizik Eğitimi ile ingilizce dersinden ibaret olacak. Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bütün eğitimcilere ve eğitim camiasına çağrı yapılarak eğitimin yeniden yapılandırılması sürecine aktif olarak katkı vermeleri istendi. Bu arada ülke genelinde ilkokulların 1. sınıfları için kayıtlar başladı. Gelecek yıl eğitime başlayacak 1. sınıf öğrencilerinin sayısının 20 bini bulması bekleniyor. Yapılması planlanan değişiklikler sonucunda ilköğretimin ikinci ve üçüncü sınıflarındaki dersler ve ayrılacak toplam ders saati şu şekilde olacak;

Ana Dil Eğitimi 5180 saat
Matematik 4144 saat
Etrafımızdaki Dünya 3108 saat
Sanat 3108 saat
Sağlık ve Fizik Eğitimi 3108 saat
İngilizce 272 saat
TOPLAM DERS SAATİ: 20720 SAAT