Okullarda Ayrımcılık Tehlikeli Boyutlara Ulaşıyor

Okullarda Ayrımcılık Tehlikeli Boyutlara Ulaşıyor

Entegre eğitim modelinin yürürlüğe girmesinin ardından altı yıl geçmesine rağmen, okullardaki uygulamalarda görülen ayrımcılıklar tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Çok kültürlülük platformuna dahil olan öğretmenler, entegre eğitim modelinin kabul edilmesinden bu yana çok etnik yapılı okullarda fayda sağlanamadığını, nitekim ayrımcılığın her geçen gün artarak devam ettiğini açıkladılar, önlem alınmasını istediler.

“Entegre eğitimi” adlı konferansta konuşan Çok Kültürlülük Platformu Gençlik Kolları Temsilcisi Fahri Hiseni, 6 yıl önce yürürlüğe giren entegre eğitim modelinin birçok okulda uygulanmadığını ifade ederek, “ Entegre eğitimi modeli tüm okullar tarafından kabul edilen ve üzerinde mutabakata varılan bir formüldü. Ancak, bu modelin pratiğe dökülmediğini, dökülemediğini gördük. Projenin amacı çok etnikli okullarda önyargıların aşılması ve entegre eğitime geçilmesiydi. 2011 ile 2015 yılları arasında yapılan tüm araştırmalar, projenin duraksama aşamasında olduğunu göstermiştir. Bu duraksamanın başlıca nedenlerinden biri Makedonya eğitim sistemindeki gerilemeler ve ayrışmalardır. Özellikle liselerde ayırımcılıklar ön plana çıkmaktadır. Örneğin 2009 yılında Üsküp’teki liselerde Makedon ve Arnavut öğrenciler aynı sınıflarda okurken, şu anda sınıflar bölünmüş durumda ve herkes kendi ana dilinde okumaktadır. Bana göre çözüm Eğitim ve Bilim Bakanlığının sivil toplum teşkilatları ile ortak çalışmasındadır.” dedi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Sosyolog öğretim üyesi prof.dr. Petar Atanasov, “Asıl mesele entegre olmamış bir ortamda entegre eğitimi tesis etmek istememizdedir.” diyerek şöyle konuştu: “Gördüğüm kadarıyla model üzerine çok az çalışılarak kısa sürede uygulamaya geçilmesi aslında mümkündür. Siyasi makamların da bu sürece azami seviyede destek vermesi vazgeçilmez önemdedir. Bu sadece sivil toplumun işi değildir.”