Uzmanlar Üniversite Giriş Sisteminde Değişiklik Öneriyorlar..

Uzmanlar Üniversite Giriş Sisteminde Değişiklik Öneriyorlar..

Özellikle erken dönemlerde öğrencilerin eğitim hayatlarına dair ehil danışmanlardan alacakları yönlendirmeler hayli önem taşıyor.

Gelişmiş ülkelerde öğrenciler erken dönemlerde sayısal, sözel ve mesleki liselere dağıtılarak alacakları üniversite eğitiminde işlerini kolaylaştıracak bir alana yönelmiş oluyor. Son aşamada ise değişik sınav ve seçme usullerinden alınacak puanlarla maraton sona erdiriliyor.

Makedonya eğitim sisteminde ise matura sınavı bu uygulamalarla benzerlik taşıyor. Fakat söz konusu sınava rağmen öğrencilerin biribirinden çok farklı alanları aynı anda tercih edebilmesi sistemin çok etkili olmadığını ortaya koyuyor. Bazı uzmanlar farklı eğitim alanları arasında geçiş yapabilmenin öğrencileri özgür kıldığını düşünsede gençlerin uzun soluklu bir meslek seçimini engellediği de ortada.

Meslek lisesi öğrencileri okuyacakları yüksek öğrenim bölümünü tercih ederken en olumsuz etkilenenler arasında oluyor. Örneğin, sağlık meslek lisesinde okuyan bir öğrenci, matura sınavında İngilizce sınavına girerek dilediği üniversiteye gidebiliyor. Bu konuda herhangi bir sınırlandırma konulmuyor. Yapılan araştırmalarda sağlık meslek liseleri başta olmak üzere diğer meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin büyük bir bölümünün üniversitede eğitiminde farklı alanları seçtikleri sonuçları elde edildi. Bu öğrenciler daha çok lisede eğitim gördükleri alanda değil de hukuk, mimarlık, ekonomi, sanat veya mühendislik dallarda üniversite okumayı tercih ediyor. Açıklanan diğer verilere göre ise öğrencilerin neredeyse % 85’i matura sınavında İngilizceyi seçiyor.

Öğrenciler diledikleri bölümü seçebildikleri için Sayısal ve teknik bölümler için temel ders olan matematik sınavına girmekten de kaçınıyorlar. Söz konusu durumun düzeltilmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, öğrencilerin üniversiteye girerken seçtikleri alana göre sınava girmeleri ve istedikleri her bölüme girmelerinin önüne geçilmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Uzmanlar Alana Göre Sınav Sistemini Öneriyor

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan “Naim Fraşeri” Arnavut Öğretmenleri Birliği Başkanı Nuhi Dardişta, öğrencilerin bölümleri seçerken, alacakları eğitimden ziyade kolayca yüksek not olacakları bölümlere yoğunlaştıklarını, bu durumun ortaya çıkmasında üniversite sınav sisteminin büyük rol oynadığını ifade etti. Öğrencileri zorlayacak yada seçim yaparken daha dikkatli davranmalarını sağlayacak bir ortamının sağlanamadığına dikkat çeken Dardişta, “Devlet matura sınavlarında öğrencilere hem matematikten hem de İngilizceden sınava girme olanağı sağlanıyor. Fakat İngilizce sınavına girdiklerinde bile istedikleri bölüme gireceklerini bilen öğrenciler kolaya kaçarak matematik sınavına girmemeyi tercih ediyor” dedi. Sorunun giderilmesi için üniversiteler ile Eğitim ve Bilim Bakanlığı arasında ortak bir çalışmanın gerekliliğine vurgu yapan Dardişta, öğrencilerin üniversitede alacakları eğitimin lisedeki eğitimle uyumlu olmasını sağlayacak bir uygulamanın oluşturulabileceğini, bunun için alana göre sınav sistemi geliştirebileceğini söyledi.

Öğrencileri doğru şekilde yönlendirmenin verilen eğitim kadar önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Afrim Halili, öğrencilerin lise döneminden değil, ilkokuldan itibaren yönlendirilmesi gerektiğini söyledi. Halk arasında sadece üniversiteyi bitirmeyi hedefleyen bir düşüncenin yaygın olduğuna dikkat çeken Halili, gelişmiş ülkelerde öğrencilerin lisede aldıkları eğitimin uzantısı olacak şekilde üniversite eğitimi almalarının sağlandığını ifade etti.