AK raporu: Makedonya ekonomisi doğru yolda ilerliyor

AK raporu: Makedonya ekonomisi doğru yolda ilerliyor

Avrupa Komisyonu’nun (AK) raporuna göre, Makedonya bölgedeki diğer ülkelere kıyasla, ekonomi alanındaki reformları yerine getirmekte daha başarılı.

Rapora göre Makedonya ekonomide iyi bir yolda ilerliyor. Maliye Bakanlığı’na göre bu yıl ki AK raporunda geçen yıllardan farklı olarak yapılan uyarıların kısmen de olsa hayata geçirildiği vurgulanıyor. AK raporunda ülkelerin zaman içindeki performansları da grafikler halinde gösteriliyor.

TEVDOVSKİ: İMF VE AB’NİN ÖNERİLERİ ÇERÇEVESİNDE MALİYE STRATEJİSİ HAZIRLANDI..
Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ekonominin ilerlemesi için yapılması gereken daha birçok reformun olduğu vurgulandı. Maliye Bakanlığına göre etkin bir maliye politikasının artık vakit geçirilmeden uygulanması gerekiyor. Aralık 2017'de hazırlanan ve 2018-2021 yıllarını kapsayan Kamu Maliyesi Yönetimi Reform Programı’nın tam olarak yürürlüğe girebilmesi için şeffaflık, sorumluluk, mali disiplin gibi ilkelerin artık hayata geçirilmesi gerekiyor. Maliye Bakanı Tevdovski, “Hükümet ve Maliye Bakanlığı, 10 yıllık bir aradan sonra ilk defa Maliye Stratejisi’ni onayladılar. Strateji, İMF ve AB’nin önerilerini içermektedir.” dedi.