Gümrük suçlarında para cezaları yüzde 75 oranında azaltıldı..

Gümrük suçlarında para cezaları yüzde 75 oranında azaltıldı..

Gümrükte ödemesi yerinde yapılan, zorunlu nitelikteki gümrük cezaları, yüzde 75 oranında azaltıldı. Maliye Bakanlığı'ndan bildirilen tebliğlere göre, ilgili gümrük cezası tüzel kişilerde 250 avrodan 50 avroya, gerçek kişilerde ise 50 avrodan 15 avroya indirildi. Maliye Bakanı Dragan Tevdovski de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, değişikliklerin amacının, cezayı işlenen kabahatle orantılı ve daha basit şekilde uygulanabilir hale getirmek olduğunu belirtti.

Gümrük kanununda yapılan diğer bir kısım değişikliklerle de, sınırlardaki mal akışının da hızlandırılması hedefleniyor.
CEFTA BÖLGESİNDE MAL DOLAŞIMI KOLAYLAŞTIRILIYOR..
Ayrıca Makedonya’nın da üye olduğu CEFTA (Orta Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) atanmış olan ekonomi operatörlerinin yetkileri de karşılıklı olarak tanındı. Atılan bu adımın Makedonya şirketlerine bölgede yapacakları ticaretler esnasında büyük avantajlar sağlayacağı belirtiliyor. Bu adımla birlikte ekonomi operatörlerinden alınacak onayların ardından ihraç malları daha az fiziksel ve belgesel kontrollere tabi olacak. Ayrıca firmalar kontrollerin yapılacağı yeri seçme şansına sahip olacaklar. Bütün bu gelişmeler, ihraç mallarının daha hızlı dolaşımını ve bölgesel ticaretin ivme kazanmasını sağlayacak. Kanundaki değişikliklerin önümüzdeki hafta devreye gireceği belirtiliyor.