DİE: GSMH’ DE % 3,1 oranında büyüme gerçekleşti..

DİE: GSMH’ DE % 3,1 oranında büyüme gerçekleşti..

Devlet İstatistik Kurumu’nun bildirisine göre, son üç ay içerisinde ülkenin gayri safi milli hasılasında (GSMH) yüzde 3,1 oranında bir büyüme kaydedildi. GSMH’deki büyüme oranı yılın ilk dört ayında sadece yüzde 0,1 oranında gerçekleşmişti.


2018 yılının geçtiğimiz üç ayında GSMH en büyük büyüme sanat, eğlence ve rekreasyon faaliyetlerinde kaydedildi. Çeşitli zanaat faaliyetleriyle birlikte bu kesimlerdeki büyüme yüzde 13,9’a ulaşdı. İkinci sırada toptan ve perakende satışa bağlı ticari faaliyetler, motorlu araçların bakım ve onarımı, ve taşımacılık ve depolaştırma faaliyetleri bulunuyor. Bu sektörlerdeki büyüme yüzde 12’nin biraz üstünde oldu. Yüzde 4 buçuklu büyümeyle üçüncü sırada uzmanlık gerektiren çeşitli bilimsel ve teknik faaliyetleri yer almaktadır.
Aile düzeyindeki tüketimin ise geçtiğimiz üç aylık zaman zarfında yüzde 3,2 oranında büyüdüğü görülüyor. Sözkonusu zaman diliminde mal ve hizmetlerin ihracatında yüzde 13’lük bir büyüme kaydedildi. Diğer yandan, mal ve hizmetlerin ithalatında ise yüzde 6,6 oranında bir artış kaydediliyor.