Memurlar Sendikasının: Reform yapmanın tam zamanı..

Memurlar Sendikasının: Reform yapmanın tam zamanı..

Makedonya Devlet Yönetim Organları Sendikası, kamuoyuna ilan ettiği son bildirisiyle, kamu yönetiminde gerekli reformların hala yapılmadığını vurgulayarak bu sektörde kanun hükümlerinin ihlal edildiğini iddia etti.

Sendika kamu kurumlarının faaliyetleri esnasında bir çok usulsüzlüğe imza attığını ileri sürdü. Sendika, çeşitli siyasi baskılar yaşandığını, kanuna aykırı şekilde işçilerin bir yerden başka yere atandığını, bazan personelin daha az maaş alacakları yerlere gönderildiğini iddia etti.

“MAAŞ ARTIŞI TALEP EDİYORUZ..”

Bildiri şöyle devam ediyor; “Uzun zamandan beri devlet organları ve kamu sektöründeki memurların hayli düşük maaşlarını gündeme getirmekteyiz. Asgari maaşlara yapılacak zamlarla teknik ve kolluk personeli maaşları, devlet memurlarının maaşlarıyla eşitlenmelidir. Bu nedenle adı geçen kesimdeki işçilerin maaşlarına zam yapılması talebinde bulunmaktayız. Bu talebi haklı kılan çok açık bir durum var ortada. Kamu sektöründeki memurlar devletin yardımıyla geçinen sosyal bir sınıf durumuna düşürülmüştür.”

“VAAT EDİLEN REFORMLAR ARTIK YAPILMALIDIR..”

Sendikanın açıklamasında, kamu ilanları vasıtasıyla işçilerin işe alınması ve terfi ettirilmesinde, liyakat ve profesyonellik ilkesiyle hareket edilmediği, kriter olarak parti üyeliğinin her şeyin önüne geçtiği vurgulandı. Açıklama şöyle devam ediyor; “Devlet yönetim organlarının vaat edilen reformları artık yapmasını talep ediyoruz. Memurlar bir göreve getirilirken göz önüne alınması gereken tek kriter liyakat olmalıdır. Bir kez daha altını çizmek istediğimiz bir durum var. Bizim sabrımız tükenmek üzere. Bundan böyle de kaderimizle oynamanıza müsaade etmeyeceğiz. Sizleri dürüst ve açık bir diyaloğa davet ediyoruz, çünkü günün birinde radikal önlemler almak zorunda kaldığımızda, sorumluluk size ait olacaktır..”