Bütçe tekrar gözden geçiriyor, siyasi partilere 198 milyon denar ayrılacak..

Bütçe tekrar gözden geçiriyor, siyasi partilere 198 milyon denar ayrılacak..

Makedonya Cumhuriyeti Meclisinde bu hafta 2018 bütçesinin revize edilmesine ilişkin çalışmalar başladı.

Bütçe Ve Finansman Komisyonu konuya dair oturumlarına başladı. Meclis İçtüzüğüne göre bütçe tartışmaları en çok on gün sürebilecek. Hükümetin sunduğu öneriye göre bütçenin gelir ve giderlerinde yüzde 0,5 oranında bir azaltma yapılması öngörülüyor. Bu şekilde yüzde 2,7 oranındaki bütçe açığı aynen devam ediyor. Ekonominin ise yeni belirlenen hedefe göre yüzde 2,8 oranında büyümesi planlanıyor.

Bütçe’nin yeniden ayarlanmasının amacının, giderler bölümünde bazı düzeltmeler yapmak olduğu ileri sürülüyor. Maliye Bakanı bu ayarlamalar sonucunda belediyelere yapılacak yardımların artacağını ve sağlık ve emeklilik fonlarına daha fazla fon aktarılacağını açıkladı.  

  BELEDİYELER İHYA EDİLECEK...

Son çalışmanın ardından bütçenin giderler tarafının 1,2 milyar denar azaltılacağı dikkat çekiyor. Bütçede yeni ayarlama yapılmasının ardından, önceden kabul edilen kanun gereğince, siyasi partilere ve araştırma merkezlerine 198 milyon denar yardım aktarılacak. Bütçe revizyonundan en fazla belediyelerin kazançlı çıkacağı belirtiliyor. Belediyelere yaklaşık 3 milyar denar yardım yapılacak. Bu kaynakla belediyeler ve diğer yerel yönetim birimleri borçlarını ödeyecekler.