Petrol çağının sonu!

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının enerji talebinde derin yaralar açtığını ifade etti.

Paris menşeli UEA'ya göre, enerji talebinde 1929 Büyük Buhranı’ndan bu yana en çetin dönem başladı.

UEA raporunda “temel senaryodan” bahsetti, fakat Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) patlama yapan Covid-19 vak'alarının ardından, “ötelenmiş normalleşme” senaryosu artık daha gerçekçi.

Bu senaryoya göre enerji talebi 2025 yılına kadar salgın öncesi döneme erişemiyor. Covid-19’un bıraktığı derin yaralar, 2025 sonrası dönemde dahi hissedilecek. Rapora göre bu yansımalar 2040 yılında dahi piyasada izler bırakabilir.

BİR DAHA ESKİ SEVİYELER HAYAL!

Sağlık krizinden önce UEA 2020-2030 arasında kümülatif enerji talebinin yüzde 12 büyümesini bekliyordu. Yeni temel senaryoya göre büyüme yüzde 9’u geçemeyecek. Ekonomik normalleşme ötelenirse talep artışı yüzde 4’te kalacak.

Dev çok uluslu enerji şirketi BP de 3 ayrı senaryo hazırladı. Senaryoların ikisinde petrol talebi 30 yıllık ufuk zarfında geriliyor. Son senaryoda ise bir daha 2019 seviyesine dönmüyor.