Faal Olmayan 9 Bin Şirket Kapatılacak..

Faal Olmayan 9 Bin Şirket Kapatılacak..

Faal olmayan şirketler kendileri sıkıntı yaşadıkları gibi ülke ekonomisini de sıkıntıya sokuyorlar.

Bu şirketler biriken vergi borçlarını ödeyemedikleri için sigorta işlemlerini yaptıramıyorlar ve böylece mağduriyetler oluşuyor. Bu çerçevede Ticari Sicil Kayıt Kurumu’nun 31.12.2015 tarihli genelgesine göre aktif olmayan yaklaşık 9 bin şirketin kapatılması öngörülüyor. Kurum tarafından hazırlanan genelgede yer alan ayrıntılara göre geçtiğimiz bir kaç yılda herhangi bir ticari faaliyet göstermeyen, bilanço düzenlemeyen şirketlerin, tanınan bir süre içerisinde kuruluş sermayelerini yatırmaları istenecek. Sonrasında ise söz konusu şirketlerin rapor sunmaları gerekecek.

Bütün bunların sonucunda iflası söz konusu olan şirketler Ticari Merkez Kurumu’na yazılı bildirim göndererek iflas sürecini başlattıklarını bildirecekler. Bir yıllık süre zarfında Kuruma yazılı bildirim ve iflas kararı göndermeyen şirketler bir daha yeniden kayıtları yapılmamak üzere tüm kayıtlardan ve sicilden silinecekler. Ticaret Sicil Kayıt Kurumu yetkilileri bu sürecin her yıl yaşanacağını, faal olmayan ve bilanço hazırlamayan şirketlerin tesbit edilmesinden sonra kendilerinden tasfiye ve iflas sürecini başlattıklarına dair bilgi talep edileceğini dile getirdiler.