Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Ekonomilerini Etkiledi...

Petrol Fiyatlarındaki Düşüş Ekonomilerini Etkiledi...

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) petrol üretiminin 2007 yılında günlük 5 milyon varil olan üretim miktarının 2014 itibariyle 10 milyon varile çıkması ve buna karşın Suudi Arabistan'ın liderliğinde OPEC üyelerinin üretimlerini kısmamaları sonucu petrol piyasasında oluşan arz fazlası, ham petrol fiyatlarını Haziran 2014'te ulaştıkları varil başına 115 dolardan 35 dolara düşürdü.

Bu kadar kısa sürede yaşanan böylesine sert bir düşüş, pek çok ülkenin ekonomisini derinden etkiliyor. Pompa fiyatlarındaki düşüşler sanayileri de olumsuz yönde etkiledi. Petrol fiyatlarının ucuzlamasının kısa vadede olmasa da uzun vadede etkilerini göstereceğini ifade eden Struga Uniplast Şirketi İcra Kurulu Başkanı Kristiyan Kovaçevski, “Petrol gelirlerine duyarlılığı yüksek olan ülkeler bu süreçten değişen derecelerde olumsuz yönde etkilenmektedir. Öte yandan, fiyatlardaki düşüşün, Makedonya gibi petrol yoksunu ülkelerin dış ticaret dengelerini iyileştireceği ve bu ülkelerde büyümeyi destekleyeceği öngörülmektedir. Petrol fiyatlarında gözlenen bu keskin düşüşte rol oynayan faktörlerden en önemlisi, ABD’de yeni geliştirilen teknolojilere bağlı olarak maliyetlerin düşmesinin etkisiyle kaya petrolü üretiminde gözlenen hızlı artıştır. Ayrıca, 2015 yılı boyunca devam eden çatışmalara bağlı olarak Irak ve Libya’da petrol üretiminin sekteye uğraması beklenirken, her iki ülkede de üretimin artması, fiyatlardaki düşüşte etkili olan arz yönlü gelişmelerden bir diğeri olmuştur. Son olarak, Kasım 2015’te ki toplantısında Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kotasını azaltmama kararı alması yılın son ayında petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırmıştır. Talep tarafındaki gelişmelere bakıldığında, Euro Alanı ile Japonya’da ekonomik aktivitenin zayıf seyri ve dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi olan Çin ekonomisindeki yavaşlama küresel petrol talebindeki artışın ivme kaybetmesine neden olmuştur. Petrol piyasasındaki bu gelişmelere ek olarak FED’in para politikasını sıkılaştırmaya başlayacağına yönelik beklentilerin etkisiyle ABD dolarının diğer para birimlerine karşı değer kazanmasının da petrol fiyatlarındaki düşüşte rol oynadığı gözlenmektedir.” dedi.