Yabancı Yatırımcılar Kaygılı..

Yabancı Yatırımcılar Kaygılı..

Makedonya’da ki son ekonomik durumu ele alan bir rapor hazırlayan Avusturya Büyükelçiliği, rapor doğrultusunda elde ettikleri sonuçlar hakkında bilgi verdi.

Rüşvet ile mücadele, ödemeler dengesi ve Avrupa Birliği (AB) entegrasyonu gibi konuların ekonomi ve ticaret için de çok önemli konular olduğunun ifade edildiği raporda, Makedonya’nın sözü edilen koşulları tümüyle yerine getirmede gerekli performansı gösteremediği belirtildi. Raporda ticari öncelikler ile gerçeklikler arasında derin bir uçurumun olduğunun altı çizildi. Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan Avusturya Büyükelçiliği ticari ataşesi Gerhard Şalti,"Ticaret için siyasi istikrar çok önemli. Siyasi istikrar Avusturya’lı şirketlerin uzun dönemli yatırım alanlarını ve güvenlik planlamalarını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Genel olarak bakıldığında yaptığımız araştırmaya göre ülke ekonomisinin geçen yıldan daha kötü olduğu sonucu ortaya çıkıyor." dedi. Avusturya şirketlerinin yarısına yakınının ülkedeki siyasi durumdan memnun olmadığına dikkat çeken Şalti, şirketler nezdindeki algının 2016 yılında da siyasi gerginliğin devam edeceği yönünde olduğunu belirtti.