Kardeş Kardeşe Yoldaş Gerek

Pey­gam­ber E­fen­di­miz (sal­lal­lâ­hu a­ley­hi ve sel­lem) Üm­me­ti Mu­ham­med’in kök­ten ve top­tan yok e­dil­me­me­si, u­mu­mi bir kıt­lı­ğa ma­ruz kal­ma­ma­sı ve ço­ğu­nu he­lak e­de­cek bir düş­ma­nın on­la­ra mu­sal­lat kı­lın­ma­ma­sı i­çin Ce­nâ­bı Hakk’a du­a du­a yal­var­mış ve Al­lah (cel­le ce­lâ­lu­hu), E­fen­di­miz A­ley­his­se­lâ­tü Ves­se­lâm’ın...

Bencillik Girdabı

İnsana bahşedilen benlik emaneti, en büyük gerçeği tanıyıp bulma yolunda ona verilmiş mukaddes bir armağandır; vazife biter bitmez de taşa çalınıp kırılması gerekli olan bir armağan.

Tevbe, Günahı Eritecek Enginlikte Olmalı

Bir hadisi şerifte "Günahından tam olarak dönüp tevbe eden, onu hiç işlememiş gibidir" (İbn Mâce, Zühd 30) buyrularak tevbe eden kişinin, o günahı hiç işlememiş gibi bir lütfa mazhar kılınacağı ifade ediliyor.

“Nifak” Üzerine

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) bir hadis‑i şeriflerinde: “Münafığın alâmeti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, vaad ettiğini yerine getirmez ve emanete ihanet eder.” buyurur.

Spor ve Diyalog Süreci

Dünyada, iletişim ağlarının genişlemesiyle beraber, demokrasi, barış, diyalog, hoşgörü ve müsamaha kavramlarının da yayılıp benimsendiği bir gerçektir.

Kalbi Öldüren Beş Âfet

Eh­li i­man a­ra­sın­da his­se­di­len ve be­nim â­fe­ti ham­se (beş â­fet) o­la­rak ni­te­len­dir­di­ğim beş sin­si has­ta­lı­ğa te­mas et­mek is­ti­yo­rum.

İnsan Garipse Sahibi Allah’tır

Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), bir hadislerinde şöyle buyuruyorlar: “Bu din garip olarak başladı, tekrar bir garipliğe dönecektir.

Please publish modules in offcanvas position.