Asıl Bilgelik Bilgilerin Özünü ve Ruhunu Bilmektir

Asıl Bilgelik Bilgilerin Özünü ve Ruhunu Bilmektir

Bilgi ve bilgelik esas itibarıyla birbirinden farklı iki ayrı meseledir. Bu mevzu dünyanın başka yerlerinde var mıdır bilemiyorum ama bizim dünyamızda çok yaygın olduğu âşikârdır.

En Büyük Zenginlik: İstiğna

En Büyük Zenginlik: İstiğna

İstiğnada öyle bir zenginlik vardır ki, müstağni bir insan o haliyle kâinata meydan okuyabilir.

Kulluk, Samimiyet ve Sadakat İster

Kulluk, Samimiyet ve Sadakat İster

İnsan, başta Allah Resûlü olmak üzere infak kahramanı diye vasıflandırabileceğimiz insanların hayatına bakarak kendini çokça test etmelidir.

Malın da Mülkün de Hayırlısını Ver Allah’ım!

Malın da Mülkün de Hayırlısını Ver Allah’ım!

Kanaatimce fakirlik ve zenginlikten birini mutlak manada nimet ya da onun zıddı olan nikmet şeklinde değerlendirmek doğru değildir.

Gıybet Edeni Yanınızda Konuşturmayın

Gıybet Edeni Yanınızda Konuşturmayın

Sadece rıza-yı İlahi’yi tahsil etmek kastıyla salih ameller için toplantı düzenleyip gizlice konuşmak, insanların problemlerini çözme düşüncesiyle istişare yapmak caizdir, hatta mendubdur (dinin yasaklamadığı veya emretmediği bir iş olmakla beraber yapıldığında sevap kazanılan bir ameldir).

Zalimlere Meylederseniz Ateş Size De Dokunur!

Zalimlere Meylederseniz Ateş Size De Dokunur!

Cenab-ı Hak, “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hûd, 11/112) buyurmak suretiyle Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) şahsında Müslümanları istikamete çağırmıştır. Dolayısıyla, bu âyet-i kerimeyi, bize bakan yönü itibarıyla, “Ey mü’minler! Emrolunduğunuz gibi dosdoğru olun.” şeklinde anlamamız gerekir.

Allah Ahlâkıyla Ahlâklanmak

Allah Ahlâkıyla Ahlâklanmak

Allah ahlâkı ile ahlâklanmak, O’nun dış âlemler (âfâk) ve iç âlemler (enfüs)de bize duyurmak istediği şeyleri bir vâhidin birbirini tamamlayan iki yüzü gibi duyup değerlendirmek ve bütün hissettiklerimizi Kur’ân’a bağlayıp onda dinlemeye çalışmak...

En Büyük Gayemiz Hakk’ın Rızasıdır

Umumi manada bakıldığında, derecesine göre, hemen bütün yeryüzünde çok ciddi seviyede, kronik çapta bir paranoya yaşandığı ve hemen her şeyden şüphe ve endişe duyulduğu görülmektedir.

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya