Deprem!

Deprem!

Makadonya’nın Ohri bölgesinde nerdeyse bir aydan beri deprem oluyor. Pek çok Ohrili, son 30 sene böyle bir deprem süreci yaşamadığını söylüyor.

Son bir ayın içinde 3 veya 4 veya 5 rihter ölçeğinde Ohri ve Struga beşik gibi sallandı. Sekiz yüzden fazla deprem oldu. Deprem depreşmeden gelir. Yerin depreşmesi olacak şey değildir. İnsan suûkunet ister. Emniyet ister güven ister. Ve yer yüzünü Allah'da sûkunet içinde yaratmıştır. Bizim için emniyetli ve güvenli bir yer. Sallanmaz değil sallanır ama bir beşik gibi sarsmadan rahatsız etmeden.

Bu kainatı yaratan Allah Kuran-ı Kerim’inde yeri beşiğe benzetiyor: “Elem necalil arza mihada”. `Mihad` Arapçada “döşek” beşik demek. Seyit Kutub’un meali daha isabetli. Mihad”a beşik anlamı vermiş. Yeryüzü bir döşektir, fakat sallanan bir döşektir.

Mülk Suresi’nde de anlatılan mezkur ayete göre yeryüzünün aslında insanların yaşamına elverişli olmadığı fakat Allah Zülcelâl hazretleri tarafından müsait hale getirildiği veciz bir şekilde ifade edilir.

“Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızkıhî, ve ileyhin nuşûr (nuşûru).“Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin sırtlarında dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak O'nadır” Yer küre, hemen her tarafı yol olacak ve Ondan rızkımızı temin edecek şekilde tasarlanmıştır.

Ayette “boyun eğdirildi” tabiri geçiyor. Demek küre bir prensip ve kanunlar etrafında hereket etsin diye Rabbimiz tarafından baskıya maruz bırakılmış. Aslında küremiz yani yeryüzü bu ayeti kerimeye göre bir kanun etrafında dönüp dolaşmasından daha ziyade depreşmeye, sarsıntıya daima depremlere daha müsait ve müstaid. Burada sorulması gereken en önemli soru şu. Bu depremler tesadüfen, kendi kendine, ilâhi iradenin dışında ve başına buyruk mu hareket ediyor?

Eğer yar sallanmaları kendi başına oluyorsa o zaman ders almaya ve ibret almaya da gerek yok. Fakat ilâhi bir vahy ile bildirmeyle sallanma oluyorsa bunun hikmet ve mesaj kısmını iyi anlamalı ve algılamalıyız.

Kuran-ı Kerim’e göre bu ana kadar işaret ettiğimiz ayetlere bakılırsa yeryüzü kendi başına ve öylesine sallanmaz. Hatta bu konuyla alakalı Zilzal yani “Zelzele Suresi” dahi vardır. Ve bu surede “bi enne rabbike evhaleha” ibaresi geçer. Yani mealen; “Rabbinin vahyiyle o olanları haber verir.”

Evet evet yanlış duymadınız. Yer yüzü Rabbin vahyiyle olanları konuşuyor. Yani yerküre vahye mazhar. Allah’ın konuşturmasıyla konuşuyor. Bu da şunu gerekli kılıyor. Rabbin vahyi ve ilhamıyla sallanıyor. Ölçülü ve belli.

Böyle bir söze uyarak yer sallandığı için sallanması çoğu zaman yıkıcı olmuyor. Halbuki yer kürenin kendine kalsaydı çok ölçüsüz depremlerle ve ölçüsüz sallanmalarla yeryüzünde hayat birden bire biterdi.

Şimdi gelelim Ohri’de meydana gelen depremlere. Tam yazın ve sezonun başladığı günlerde bu sallanmalar ticareti de turizmi de vurmuştur. Bu korkuyu yaşayan herkes bu sallanmaları düşünmeli. Fiziksel ve manevi bir mesaj içerdiğini anlamaya çalışmalı. Yani Allah göstermesin 63’te Üsküp’te meydana gelen kıyamet gibi bir depreme hazırlıklı mıyız?

Evlerimiz şehrimiz ve altyapımız ne kadar bu işe müsait? Ohri ve Sturga’da yaşayanlara depremlerle nasıl mücadele edileceği ile alakalı yeterli bilgi ve seminer veriliyor mu? Ve mânevi tarafı. Benim burada daha çok muhatabım Müslümanlar. Bu depremlerin Ohri'lilere ve Sturga'lılara ilahi mesajı şudur demem mümkün değildir tabiki. Fakat Allah’ın “yaprakların sallanması dahi emrinde” olduğuna inanan her vicdan ve iman sahibi kendine sormalı ve kendini sorgulamalı.

Rabbimiz bu yeri, sekiz yüzü aşkın şekilde neden sallıyor ve bize ne söylemek ne demek istiyor? Yani deprem kullarda derin bir sorgulamayı beraberinde getirmeli. Herkes kendine sormalı: İnsanları aldatıyor muyum? Kandırıyor muyum? Randevuma dikkat etmeyerek karşımdaki insana eziyet mi ediyorum? Gıybet mi ediyorum? İftira atıyor muyum? Çalıyor muyum? İşcimi haksızca mı çalıştırıyorum? Zinaya yaklaşıyor muyum? Yardım ediyor muyum? Ortaklarımın hakkına giriyor muyum?

Vesselam...

e-max.it: your social media marketing partner

Please publish modules in offcanvas position.