"Yeni Hayat" Derneği Kültürün Canlanmasına Katkı Sunuyor

Kalkandelen'de faaliyet gösteren "Yeni Hayat" Güzel Sanatlar ve Kültür Derneği 1951 yılının kasım ayında kurulan ve bugüne kadar her alanda katkı sağlayan bir dernek olarak ayakta durmayı başarmış ender derneklerimizden biridir.

Yeni_Hayat_2e0ea.jpgDerneğin kurucularından olan Hamdi Yakup, derneğin ilk başkanlarından biridir. 1951 yılında kurulan ve bölgedeki Türklerin eğitim, kültür, sanat gelenek ve göreneklerinin canlandırılması adına önemli hizmetler veren derneğin diğer kurucu ve başkanlarından Süleyman Kurt derneğin çalışmalarına önemli katkılarda bulunmuştur. Derneğin şu anda Başkanlığını İlyas Mazlam yapmaktadır. Derneğin temel amaçlarından biri başta Kalkandelen ve Makedonya'nın diğer şehirlerinde olmak üzere Türk kültürünü, örf ve adetlerini canlandırmak ve yaşatmaktır. "Dönemin politikası gözönünde bulundurularak eski Yugoslavya'dan Türkiye'ye yavaş yavaş artmak üzere olan birçok aile göç etmiştir. Bu manada Osmanlıdan kalan örf ve adetler yokolmaya maruz bırakılmıştır." diyen derneğin kurucularından Hamdi Yakup, "Bu nedenle örf ve adetleri nasıl ayakta tutulabiliriz diyerek karar aldık ve bugün dimdik ayakta duran Yeni Hayat'ı kurduk. Derneğin ilk kurulan folklor ve saz grupları ilk projelerinden biridir. Bu çalışmalar günümüzde de hala devam etmektedir. 1957/1962 yılarında maddi sıkıntıyla karşılaşan dernek 5 yıllık bir duraklama dönemi geçirmiştir. 1962'de tekrar canlanan dernek, tekrar birkaç yıllık duraksamaya girdi. Son olarak 1971 senesinde "Piyoner evinde" dönemin öğretmenlerini, esnaflarını ve halkını arkasına alarak bu güne kadar gelmiştir. Derneğimiz çok sayıda festivale katılarak Türk kültürüne ve geleneğine hizmet etme noktasında gayretler göstermiştir. İlk defa 1983 yılında Türkiyede bir festivale katılma imkanımız oldu. Son yıllarda folklor grubu ve saz grubu dışında Türk Tasavvuf muziğine de önem vererek dernek kapsamında Abbaz Yahya yönetiminde ilahi grubumuz da faaliyet göstermektedir. Her derneğin olduğu gibi Yeni Hayat derneğinin de sıkıntıları vardır. Sorunlarımız maddi sıkıntılardan ibarettir. Kültür Bakanlığı kültür ve sanat derneklerine destek vermiyor. Yardım yapılsa bile çok cüzidir. İhtiyaçlarımızı dernek idaresi ve gönüllü esnaflardan karşılıyoruz. Derneğimiz gelecek bir yıllık proje çerçevesinde Kalkandelen'de bütün halkların katılacağı bir "Multietnik konseri" düzenleyecektir.