Derneğimizin Maddi Manevi Desteğe İhtiyacı Var

Gostivar'a bağlı Yukarı Banisa köyünde 6 yıldır faaliyette olan "Namık Efendi Derneği" Yönetim Kurulu Üyesi Esfer Ali, derneğin 2002 yılında kurulduğunu ve faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam ettiğini söyledi.

"Bu uğurda derneğimiz eğitim, kültür, sanat ve spor derneği olarak halkımıza, özellikle gençlerimize daha faydalı olmak amacıyla tüm imkanlardan faydalanılarak faaliyetlerini sürdürmekte. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden en önemlileri arasında dergi ve kitap yayınlarımızdır. Bunun içinde "Dere" dergisi de bulunmaktaydı. Bu dergi bir süredir yayınlanmamasına rağmen, gerek Y.Banisa gerekse Gostivar çevresinde de büyük başarı yakalamıştı. Gostivar ve çevresinde sönmüş olan bir geleneği yeniden canlandırmak amacıyla sürekli olarak 6 yıldır "Bayram ve Ramazan Şölenleri" adı altında geleneksel proğramlar düzenlemekteyiz" diyen Esfer Ali bu faaliyetlerin büyük bir açığı kapattığını belirtti.

Banisa gençlerinin hiçbir maddi destek beklemeden kendi imkânlarıyla ellerinden geldiğini hatta daha fazlasını yaptıklarını ve onlara minnettar olduklarını söyledi. Bütün bu sıkıntılarımıza rağmen "yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyerek, faaliyetlerimize zengin kültür ve tarihimizden faydalanarak ve ona sımsıkı sarılarak buna da yeni değerlerimizi ilave ederek Türkler'in yaşadığı en ücra köşelere sesimizi duyurmayı ve "bizde varız" demeyi hedefliyoruz. Bu hedeflere ek olarak, bir de maddi imkânsızlıklardan dolayı yayını aksayan dergimizi yeniden yayımlamak veya bu da olmazsa bu yayını elektronik olarak yeniden devam ettirmek ve daha geniş kitlelere ulaştırmak hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bunların yanısıra geçmişte "Abdülselam Ali Şiir Yarışması"adı altındaki şiir yarışmalarını tekrarlayarak, yetişmekte olan genç nesillerimize şiiri sevdirme ve şiire yönelmelerini sağlamayı ve yazılan şiirleri bir kitapta toplayıp halka ulaştırmak da hedeflerimiz arasında yer alıyor. Ayrıca sahip olduğumuz bu yeni mekanda halkımızla daha iç içe ve omuz omuza, maddi sıkıntılar içinde okuyan ve son yıllarda sayıları oldukça çoğalan üniversite ve orta okul talebelerine burs imkanı sağlamayı ve böylece gençlerimizi geçmişten edindikleri bilgilerle, gelecekleri arasında bir köprü kurup ve onları dünyadaki gençlere yetişmelerinde bir nevi ön ayak olmayı amaçlıyoruz." diyen Ali, "bu fırsatla ilgili kurum ve kuruluşlardan, iş adamlarından ve gurbetçi kesimden ister maddi ister manevi destek amaçlı olarak ve hiçbir ön koşul konulmaksızın onlara kapılarının her zaman açık olduğunu ve geçmişte de maddi yardımlarını hiçbir zaman eksik etmeyen iş adamlarına ve gurbetçilere de teşekkürlerini sunmayı ihmal etmedi. Doğu Makedonya'daki sivil toplum kuruluşların bizden daha fazla maddi desteğe ihtiyaçları var ve onlara yönelik yardımların daha fazla olması gerektiğine inanıyorum. Yukarı Banisa köyünün % 100'ü Müslüman ve % 80'lik bir bölümü Türk halkından oluşuyor ve hiç de azımsanmayacak derecede üniversite okuyan gençlerimiz var. Bu nedenle köyümüzün derneğimize olan ihtiyacı her geçen gün daha da artmaktadır. İşte bu yüzden maddi desteklere ihtiyacımız artıyor. Yapılacak her türlü yardımla biz Namık Efendi Derneği olarak ve gücümüze güvenerek, gençlerimizin el birliğiyle özellikle bütün Türk Dünyası kardeşlerimizle geniş bir köprü kurarak neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Derneğimiz kuruluşundan bu yana soyut anlamda değil somut anlamdaki başarıları ortada. Bilindiği gibi Makedonya Türkleri'nin sivil dernek kurma hakkı 2001 yılında kazanılmıştır. Bundan önce çok yoksul bir yapıya sahiptik ve halkımızın gerçekten bu ve bu gibi derneklere ihtiyacı vardı. Bu nedenle halkımızın ilgisi çok büyüktür. Fakat halkımızın maddi konumunu ortaya koymuş olursak onlardan maddi konuda bir yardım beklemek büyük bir yanlış olur." şeklinde konuştu. Derneğin vizyonundan bahseden Ali, ileriye yönelik planlarını şöyle açıkladı: "Başta da belirttiğimiz gibi geleneksel hale gelen faaliyetlerimizi devam ettirip, daha da genişleterek daha profesyonel şekilde ilerletmek, ondan sonra diğer projelere özellikle elektronik teknolojileri daha iyi kullanarak, bunları Makedonya çapında gerekirse Türk dünyası çapında tanıtmak ve Türk Dünyasındaki faaliyetlerde yerimizi almak istiyoruz. Bunun dışında, kitap ve dergilerimizi yeterli kitlelere ulaştırmak, ayrıca Yukarı Banisa'da gazete okur sayısını arttırmak, halkımızın eğitim ve kültürel anlamda gelişmesi bakımından kurslar, eğitim ve kültür proğramları, seminerler düzenlemek.

Onların yanısıra kendimizi internet ortamında daha iyi tanıtmak, kendimizi dünyadan soyutlaştırmamak, bundan sonra soyut anlamlardan çok, somut anlamda projeler sunmak istiyoruz. Dernek olarak konferans ve panellerin eğitim açısından önemli olduğunu düşünerek Makedonya'da yaşayan Türkler'in sıkıntılarını dile getirerek, onların giderilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca iş adamlarımızla da yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek, onların sıkıntılarını ilgili makam ve kuruluşlara iletmeyi amaçlıyoruz.

Böylece burs kaynaklarını da genişleterek ve özellikle spor, kültür sanat ve edebiyat alanlarında gençlere yönelerek onları toplumda aktif bireyler haline getirmek en büyük hedeflerimizden biridir. Belirttiğimiz bu hedefler doğrultusunda başarılı olacağımıza inanıyor ve bunları halkla paylaşmamızda aracı olduğunuz ve bize zaman ayırdığınız için Namık efendi derneği olarak Zaman gazatesine teşekkür etmek istiyorum." dedi.

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya