Kadın Haklarında Gerileme Devam Ediyor..

Kadın Haklarında Gerileme Devam Ediyor..

Üsküp, “Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla Avrupa Birliğine katılım süreci” adı altında bir açık oturuma ev sahipliği yaptı.

Avrupa Birliğinin de destek verdiği açık oturumda Makedonya’daki kadın hakları masaya yatırıldı.

Toplantıda Makedonya’daki kadınların toplumda daha aktif rol alabilmeleri, siyasette daha aktif olabilmeleri, karar mekanizmalarında daha çok yer alabilmeleri gibi konular ele alındı.

Emek ve Sosyal Politikalar Bakanı Frosina Taşevska Remenski’nin de katıldığı açık oturumda kadın haklarının ilerletilmesi hususunda alınacak önlemler tartışıldı.

Makedonya’da yaşayan kadınların yasa ile garantilenmiş haklarının bulunduğunu kaydeden Taşevska Remenski, “İnsan haklarının aslında kadın-erkek bütün bireyleri kapsaması gerekir. Eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkı diyebileceğimiz ve doğarken sahip olduğumuz bu temel haklar, ömrümüz boyunca kesintisiz olarak sürer, vazgeçilemezdir ve hiçbir durumda değiştirilemez. Haklarımızı koruma altına alan hukuk sistemine göre herkes ırk, renk, din, dil, yaş, uyruk ya da toplumsal köken, düşünce farkı, mülkiyet gibi farklılıklara bakılmaksızın yasalar önünde eşittir. Ancak yasaların zaman zaman gerektiği gibi uygulanmadığı ve haklarımızın yeterince korunmadığı da bir gerçek. Kadının İnsan hakları, insan hakları kavramını dünya kadınları açısından yeniden yorumlayarak oluşturmayı amaçlayan bir kavramdır.” dedi.