Makedonya Ticaret Odası yeni bir kalkınma modeli hazırladı..

Makedonya Ticaret Odası yeni bir kalkınma modeli hazırladı..

Makedonya Ticaret Odası hazırladığı yeni ekonomi modelini kamuoyuyla paylaştı. Raporda, önceki tüm hükümetlerin ve devlet kurumlarının şimdiye kadar zor koşullarda elde ettikleri başarılara saygı duyulduğu ve önceden alınan mesafenin de dikkate alındığı vurgulandı.

Rapor, ekonominin daha hızlı şekilde büyümesini hedefliyor. Raporda yazılanların hayata geçirilmesi durumunda büyük ekonomik başarılar elde edileceği iddia ediliyor. Raporda önerilen başlıca maddeler şunlar;
1. Yerli ve yabancı yatırımların artmasının teşvik edilmesi..
2. Sürdürülebilir kalkınma için, katma değeri yüksek ürünler ihraç edebilir hale gelme..
3. Özel sektörün ekonomik büyümenin lokomotifi olmasının sağlanması ve bu yolla işsizliğin geriletilmesi
4. Ekonominin dinamik şekilde büyütülmesi ve Makedonya’nın AB’ye girişiyle birlikte ülkedeki refah seviyesinin yükseltilmesi.
5. Altyapının modernleştirilmesi ve enerjide dışa bağımlılıktan kurtulma gibi hedeflere öncelik verilmesi..

Yerli ve yabancı uzmanlar ekonomik yapıyı inceledikten sonra, Makedonya’nın mevcut ekonomisiyle yola devam edebildiğini ancak daha ileri noktalara ulaşılabilmesi için yeni hedefler belirlenmesi ve yeni aktivitelere odaklanılması gerektiğini vurguluyorlar. Makedonya Ticaret Odası, 2010 yılında da yeni bir ekonomik büyüme modeli tavsiye etmişti. Bu model geçtiğimiz yıllarda bölüm bölüm hayata geçirildi. Ancak, hükümet yetkilileri tarafından toplu bir strateji olarak kabul edilip uygulanmadı. O dönem tavsiye edilen ekonomik modelde, özel mülkiyetin sağlam bir güvence altına alınması ve sermaye ile emek arasındaki ilişkinin kesin olarak düzenlenmesi gibi temel prensipler vurgulanmıştı. Ayrıca piyasaları rahatlatacak etkili ve tarafsız hukuk sistemi ve yargı sistemi ve mülkiyet sözleşmelerinin güvence altına alınması gibi konular işlenmişti.
TİCARET ODASININ SON ÖNERİSİ PİYASALAR İÇİN NELER ÖNGÖRÜYOR ?
Son teklif edilen model, üretimi ve ihracatı teşvik eden, iş ortamını iyileştiren ve toplam tüketimini güçlendiren bir takım eylemler tavsiye etti. Piyasaları yakından ilgilendirecek eylem tavsiyesi şunlardan oluşuyor;
1-Vergi kolaylıkları gibi avantajlar sağlanarak, mevcut üretim yerlerinin yenilenmesine ve modernleşmesine imkan sağlamak ve bu vesileyle istihdamı artırmak.
2-Yerli tüketimi ve ihracatı sistematik bir şekilde artıracak önlemler almak.
3- Üretimin artmasında en büyük faktör olan tarım arazilerinin konsolidasyonu için yapılması gerekenleri bir an önce hayata geçirmek.
SANAYİ BÖLGELERİNE DAHA SIKI KONTROL
Ticaret odasının sahada yaptığı tespitlere gore, inşaat arazilerinin satın alınması süreçlerinin basitleştirilmesi ve kolaylaştırılması gerekiyor. Ayrıca geleceğe dönük imar planlarının yapılması, uzun vadeli kent planlamalarının daha titiz şekilde yapılması öngörülüyor. Sanayi bölgelerine ilişkin imar planlarının etkin şekilde yapılmasıyla birlikte sanayi bölgelerinde gelişigüzel yapılaşmanın engellenmesi tavsiye ediliyor. Bu arada sanayi bölgelerinde daha önce kanuna aykırı inşa edilmiş üretim tesislerinin der artık yasallaştırılması öneriliyor.

TİCARİ İŞLEMLERİN SÜRÜNCEMEDE KALMASINI ÖNLEMEK..
İş ortanmın iyileştirilmesine de değinen Ticaret Odası, altyapının modernize edilmesinin, dış pazarlara açılmak adına önemli olduğunu vurguladı. Yine uluslararası pazarlarda başarılar elde edebilmek için ticari işlemlerin gecikmeden yapılabileceği bir düzenin inşa edilmesi gerektiği de talep edildi.

ALTYAPININ FİNANSA EDİLMESİ
Ticaret Odası raporunda Merkez Bankası ile ilgili öneriler de yer aldı. Piyasalar da üretim ve tüketimde canlılığın sağlanması için Merkez Bankasının üstleneceği role işaret edildi. Buna göre Merkez Bankası’nın faiz oranlarını belirlerken sadece denar kurunun istikrarlı oluşunu değil, piyasaların likidite ve finansman ihtiyacını da gözetmesi talep edildi. Ticaret Odası ayrıca büyük rakamlı ihracat işlemlerinde ve ülke genelindeki kilit projelerde Hükümetin güvence vermesinin de önemli olduğunu vurguluyor.

e-max.it: your social media marketing partner

Please publish modules in offcanvas position.