MANŞET| Nüfus sayımı 2020 yılında, vatandaşlara dinleri ve milliyetleri sorulmayacak..

MANŞET| Nüfus sayımı 2020 yılında, vatandaşlara dinleri ve milliyetleri sorulmayacak..

Makedonya’da en son nüfus sayımı 2002 yılında yapılmıştı. 2011 yılında yapılmaya başlanan nüfus sayımı ise, çeşitli tartışmaların ardından yarıda kalmıştı.

Bir çok kararın alınmasında veri olarak kullanılan ülke nüfusunun miktarı ve yapısı, nihayet güncelleniyor. 2020 yılında yapılacak nüfus sayımında 5.000 memur görev alacak. Sayım tam sekiz dilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlara sadece aile ortamında konuştukları dil sorulacak. Sayım işlemi basılı formlarla değil, dizüstü bilgisayarlarla yapılacak.

Devlet İstatistik Kurumu Müdürü Apostol Simovski basın mensuplarının konuya ilişkin sorularına cevaben, “Nüfus sayımı 2020 yılının nisan ayında yapılacak. Bu işlem  yaklaşık 5000 sayım memuru ile ve sekiz dilde icra edilecek. Nüfus sayımında  karma yöntem uygulanacak. Bir başka ifadeyle, vatandaşların bizzat evlerinde alınacak verilerin yanı sıra, kütüklerde var olan bilgiler de kullanılacak. Karma yöntem, vatandaşlardan toplanan verilerin kütük numarasına bağlı belgelerin içeriğiyle karşılaştırılması sonucu nihai bilgilere ulaşılmasına deniyor. ” dedi.

 SAYIMIN MALİYETİ 8,5 MİLYON AVRO OLACAK..

İstatistik Kurumu Müdürü Simovski, “Sayımın maliyeti 8,5 milyon avro olacak. Bu bütçenin 3,5 milyon avrosu önümüzdeki yılın nisan ayında yapılacak olan deneme sayımında ve çeşitli teknik araçların satın alınmasında kullanılacak. 2020 nüfus sayımında görev alacak olan memurlara ise 5 milyon avro ödenecek.’’ dedi.

Devlet İstatistik Kurumu’nun hazırladığı sayım kanunu önerisine göre, sayım esnasında vatandaşlara milliyetleri ve dinleri sorulmayacak. Sayım memurları vatandaşlara aile ortamında konuştukları anadili soracaklar.

 KANUN ŞUBAT AYINDA MECLİS GÜNDEMİNDE OLACAK..

Hazırlanan kanun önerisi, hükümlerle ilgili tepkileri almak amacıyla birkaç gün içinde kanunlar  elektronik bilgi sistemine konulacak. Nüfus sayımı kanununun bu yılın sonuna kadar Hükümetin onayından geçeceği ve şubat ayında Meclis’in gündemine geleceği söyleniyor.

Deneme amacıyla gerçekleştirilecek nüfus sayımının nisan ayında 32 sayım bölgesinde yapılacağı belirtiliyor. İstatistik Kurumu Müdürü Simovski, “Deneme amacıyla gerçekleştirilecek nüfus sayımı Gostivar, Zelenikovo, Ekşisu ve  Kiliseli belediyelerinde yapılacak. Bu sayım yaklaşık 3.000 aileyi kapsayacak.” dedi.

 SAYIM MEMURLARI MAHALLE SAKİNLERİNDEN OLUŞACAK..

2020 Nüfus sayımında Makedonya’da yaşayan bütün vatandaşlar ve bir yıldan daha uzun süredir ülkede kalmakta olan yabancılar kaydedilecek. Ayrıca, bir yıldan daha uzun süredir yurtdışında bulunanlar da kaydedilecek. Devlet İstatistik Kurumu Müdürü Simovski, “Sayım memurları mahalle sakinlerinden olacak. Söz konusu memurlar hem eğitimli hem de bilgisayara teknolojisini kullanabilecek kişiler arasından seçilecek. Çünkü sayım kağıt olarak değil, dizüstü bilgisayar yardımıyla yapılacak.” dedi.

ARNAVUT KESİMİ SAYIMDA MİLLİYETİN SORULMAYACAK OLMASINA TEPKİLİ..

Arnavut siyasi partilerinin temsilcileri, nüfus sayımında vatandaşlara milli mensubiyetlerinin ve dinlerinin sorulmayacak olmasına itiraz ediyorlar. Arnavut İttifakı Genel Başkanı Ziyadin Sela, “İstatistik Kurumu Müdürü ilk önce bu kurumda etnik toplulukların hangi oranda temsil edilmiş oldukları hakkında açıklama yapsın. Nüfus sayımıyla ilgili yeni çalışmalar ancak bundan sonra yapılabilir. Bu eğilimlerin ardında başka amaçlar vardır. Maksat, ülkedeki etnik bilanço hakkında belirsizlik oluşturmak ve Makedonya’nın nasıl örgütlenip çalışacağı noktasında olumsuzluğa yol açmaktır. Sayım formlarında sadece konuşulan dilin yer almasına bağlı girişimlerin amacı, suni bir şekilde Makedoncayı konuşan ahali sayısını artırmaktır. Bununla Makedonya’nın demografik realitesi ortadan kaldırılmaktadır. Arnavut İttifakı olarak biz, Hükümeti oluşturan Arnavut partilerine İstatistik Kurumu’nca hazırlanmış olan bu Nüfus Sayımı Kanun Önerisine karşı çıkmaları çağrısı yapıyoruz. ’’ dedi.

BESA partisinden Fadil Zendeli, ‘’Etnik unsurlardan vazgeçmemizi öneriyorlar. Fakat, etnik unsurlar Anayasada ve ülkenin kanunlarında mevcut bulunmaktadır. Anayasa hükümlerinde ‘’yüzde 20’’ tabiriyle dile getirilmiş olmamız Arnavutlar için büyük bir ayıptır.’’ dedi.

Demokratik Bütünleşme Birliğinin temsilcileri, “Nüfus sayımının bir istatistik faaliyeti olmakla beraber siyasi özelliği de olan bir faaliyettir.” dediler.

DBB’dan Artan Grubi ise, “Anayasa değişiklikleri ve  Ohri Çerçeve Anlaşması kapsamlı nüfus sayımını önemli hale getirmektedir. Nüfus sayımı burada bir istatistik faaliyeti olmanın yanısıra Makedonya’da yaşayan etnik toplulukların haklarını belirleyen bir siyasi faaliyet niteliğindedir. Bu haklar oranlara göre, dillerin kullanılması ve etnik birliklerin bayraklarının asılmasını belirlemektedir.’’ dedi.

Afrim Gaşi’nin BESA kanadından Orhan Murtezani. ‘’Bizim için dil kimliği ile etnik kimlik her zaman birbirine denk gelmek zorunda değildir. Bir sürü insan çeşitli sebeplerden bir veya birkaç dili konuşur, fakat sadece bir etnik kimliği vardır.”  dedi.

Teklif edilen kanun önerisine göre, sayım formunda vatandaşların milliyeti ve dini inancı hakkında bilgiler yer sorulmayacak.

Please publish modules in offcanvas position.