Hükümet Özel Yetkili Savcılık Kanunu geçirebilmek için üçte iki çoğunluğu sağlamaya çalışıyor..

Hükümet Özel Yetkili Savcılık Kanunu geçirebilmek için üçte iki çoğunluğu sağlamaya çalışıyor..

Makedonya Meclisi’nden gelen haberler iktidar koalisyonunun Özel Yetkili Savcılık Kanunu’nun çıkarılması için gerekli olan üçte iki çoğunluğu temin etmek için çaba sarfettikleri yönünde.

Adalet  Bakanı Renata Deskoska, “Özel Yetkili Savcılık hakkında iki varyant var ve ikisi de dikkatle ele alınmakta. Bu varyantların birincisi Özel Yetkili Savcılık kurumunun, Makedonya Savcılığı’nın bünyesinde yapılandırılması yönünde. İkinci varyant ise, Özel Yetkili Savcılık’ın özel bir kurum olarak yapılandırılması şeklinde. Konuyla ilgili kanun önerileri elektronik medyaya konulmuş ve tartışmaya açılmıştır. Ayrıca, üçte iki çoğunluğu temin etmek maksadıyla milletvekilleriyle ayrıntılı görüşmeler olacak. Bu hususta, Özel Yetkili Savcılık’ın konumuyla ilgili uzmanların görüşlerine özel önem verilecek.’’ dedi.

Yolsuzluklarla Mücadele konulu konferansın başlamasından önce bir gazetecinin sorusuna cevap veren Adalet bakanı Deskoska: ‘’Elektronik medyaya hem Kamu Savcılık Kanunu hem de Özel Yetkili Savcılık Kanunu konulmuştur. Bunların hükümlerinde birtakım varyantlar söz konusu. Bunlardan biri, Kamu Savcılık Kanunu’nun hükümlerine Özel Yetkili Savcılık’ın da girmesini önermektedir. Fakat, aynı zamanda, özel kanun çıkarmak opsiyonu da hala masada. Bir başka ifadeyle, konuyla ilgili tartışma açıktır. Önümüzdeki günlerde, kanunun çıkarılması için gerekli olan seksen oyu temin etmek için milletvekilleriyle müzakereler olacak.” dedi.

Bakan Deskoska: ‘’Uzmanların görüşlerini alacağız ve  milletvekilleri kanunu desteklemek için hazır oldukları anda yasa tasarısını oylayacağız. Milletvekillerinde yolsuzluklara karşı etkili bir mücadele başlatma eğilimi olacağını umut ediyorum, çünkü Özel Yetkili Savcılık sadece geçmişten kalan davalarla değil, bundan sonra gündeme gelen olaylarla da uğraşacak. Bir başka ifadeyle, Özel Yetkili Savcılık’ın bu konumu hepimizin yararına olacak.’’ dedi.