Yargıda önemli reformlar içeren kanun teklifleri Meclis’e sevkediliyor..

Yargıda önemli reformlar içeren kanun teklifleri Meclis’e sevkediliyor..

Adalet Bakanı Renata Deskoska, “Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti, Mahkemeler Kanunu ve Yargıçlar Kurulu Kanununda değişme önerilerini Meclis’e gönderdi.” dedi.

Söz konusu yasa değişiklik önerileri, Venedik Komisyonu’nun tavsiyeleri doğrultusunda hazırlanmıştı. Adalet Bakanı Deskoska, milletvekillerinin hazırlanan kanun tekliflerini destekleyeceklerine inandığını söyledi.

Deskoska, “Nihayet Venedik komisyonundan aldığımız tavsiyeleri bizim kanunlarımıza uygulamış oluyoruz. Ekim ayında Venedik Komisyonu’ndan aldığımız tavsiyeler sonrası, kanunlarda değişiklik teklifleri hazırladık. Bu değişiklikler esasta Venedik komisyonunun tavsiyelerini uygulama anlamına gelir. Adalet Bakanlığının önerisini Venedik Komisyonuna göndererek, olumlu cevap aldık. Memnuniyetle söyleyebilirim ki, Venedik Komisyonunca bize gelen bütün tavsiyeleri Makedonya kanunlarında hayata geçirmiş oluyoruz.” dedi.

Mahkemeler Kanununda yapılan en önemli değişiklikler disiplin işlemleriyle ilgili. Venedik Komisyonu bu konudaki eksikliklere 2015 yılında işaret etmişti, fakat uyarılar dikkate alınmamıştı.

Yüksek Mahkeme yargıcı Cemail Saiti, “Yargıçlar Derneği’nde yapılan değerlendirmeye göre kanun değişikliklerinde bir ilerleme görülmekte, fakat disiplin sorumluluğuna bağlı işlem şeffaf olup, tarafların şikayet hakkı garanti altına alınmalıdır. Ayrıca, yargıçlar tarafından benimsenecek doğru kararları almak için işlemlerin tümü açık ve şeffaf olmalıdır.” dedi.

Yargıçlar Kurulu Kanununda yapılacak değişiklik ise Kurul üyelerinin sorumluluğuyla alakalı yeni hükümler getiriyor. Böylece yargıçların disiplin sorumluluğu ve görevinden alınmasına ilişkin kanun hükümleri, çok daha basit bir dille tanımlanmış oluyor.

Please publish modules in offcanvas position.