Berat Kandili, beratınız olsun ister misiniz?

Berat Kandili, beratınız olsun ister misiniz?

Berat Gecesi’ni bir fırsat bilip günahlarından dolayı Allah’a sığınan, O’na yalvarıp yakaran ve kendini af ettiren kimse, ne büyük bahtiyardır!

Buna karşılık her tarafı kuşatan rahmet sağanağından istifade edemeyen bir insan ise ne kadar bedbahttır!

Berat, Arapça’daki “berae-beraet” kelimesinin Türkçeleşmiş hali. Beraet, “iki şey arasında ilişki olmaması”, “kişinin bir yükümlülükten kurtulması” veya “sorumluluğunun bulunmaması” anlamına gelir.

Allah’ın affı ile Müslümanların günahlarından temizlenmesi ümidiyle bu geceye Berat Gecesi denilmiştir. Bazı âlimlerin, kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksa’dan Mekke’deki Mescid-i Haram istikametine çevrilmesinin hicretin ikinci yılında Beraat gecesinde vuku bulduğunu söylemeleri geceye ayrı bir önem kazanmaktadır.

Bu gece, Kur’an-ı Kerim’de, “Açık olan ve gerçeği açıklayan bu kitaba yemin ederim ki, biz onu kutlu bir gecede indirdik. Çünkü Biz haktan yüz çevirenleri uyarırız. O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile o zaman yazılıp belirlenir.” (Duhân, 44/2-5) ayetleriyle anlatılan mübarek bir gece.

AF VE MAĞFİRET GECESİ

Yine bu gece, “Her gecenin son üçte birinde dünya semasına inerek, “Kim bana dua eder, duasını kabul edeyim, kim benden dilek diler, dilediğini vereyim, kim bana istiğfar eder, onu bağışlayayım?” buyuran Rabbimiz’in, Kelboğulları’nın koyunlarındaki tüylerin sayısından daha çok insanı affettiği bağışlanma gecesi. (İbn Mace, İkame, 191) Bu gece yapılan her hayırlı amel, sinesi inançla dolu hüşyar gönüller için beraat ufkuna ulaşma adına bir yükselme rampası; nefis için katlanılması ne kadar zor olursa olsun, engelleri, aşk ve şevklerini körükleyici birer unsur olarak kabul eden sabır kahramanları için de, Rabb'in rızasına vuslat adına yapılan fiilî bir duadır.

BU GECE NİÇİN ÖNEMLİ?

Kaynaklarımızda Berat Gecesi’nde beş önemli hadisenin varlığından bahsedilir:

  1. Her önemli işin bu gece hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır.
  2. Bu gece yapılan ibadetin (kılınan namazların, okunan Kur’an’ın, yapılan duaların, tövbe ve istiğfarların), gündüzünde tutulan oruçların fazileti çok büyüktür.
  3. İlahi ihsan, feyiz ve bereketle dopdolu bir gecedir.
  4. Mağfiret gecesidir.
  5. Peygamberimize şefaat hakkının tamamı bu gece verilmiştir.

GECEYİ NASIL DEĞERLENDİRELİM?

Peygamber Efendimizin bu geceye ayrı bir ehemmiyet verip onu ihyâ ettiğini biliyoruz. (Tirmizî, Savm, 39) Berat gecesini kaza namazları kılarak, bol bol dua ederek, işlenen günahlar için tövbe edip halis bir şekilde, gözyaşlarıyla affedilmeyi dileyerek, kırgınlıkları unutup eş, dost, akrabaya sevgiyle, şefkatle sarılarak, ihmal edilen düşkünlere, ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatarak değerlendirebiliriz.

RAMAZAN’A HAZIR MISINIZ?

Bu arada Berat gecesinin bize verdiği mesajlardan birisi de Ramazan’a çok az bir zamanın kaldığı gerçeğidir. Berat bize adeta, “Ramazan’a sadece iki hafta kaldı. Bir aylık yoğun bir ibadet mevsimi seni bekliyor. Ramazan’a hazır mısın?” demektedir.

Biz de Berat’ın verdiği bu mesajı iyi okuyarak madden ve manen kendimizi Ramazan’a hazır hale getirmeli, hiç olmazsa önümüzdeki şu iki haftayı iyi değerlendirmeliyiz. Berat gecesiyle af kapısından giren, Ramazan ve Kadir gecesinin bereketine gönlü uyananlardan olmamız dileğiyle...