Niçin oruç tutmalıyız?

Niçin oruç tutmalıyız?

Mümin, herhangi bir menfaat düşüncesi ile değil yalnız Allah’ın emri olduğu için ve onun rızasını kazanmak maksadıyla oruç tutmalıdır.

Oruç nedir?

Oruç nedir?

Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir.

Âzâ­la­rı­na oruç tut­tur­mak dav­ra­nış eği­ti­mi ka­zan­dı­rır

Âzâ­la­rı­na oruç tut­tur­mak dav­ra­nış eği­ti­mi ka­zan­dı­rır

Oruç tu­tan ço­cu­ğu­nu­za sa­de­ce aç kal­ma­nın de­ğil kö­tü­lük­ler­den de uzak dur­ma­nın ge­rek­ti­ği­ni an­la­tın.

Her gece uzun bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­rız san­ki!

Her gece uzun bir yol­cu­lu­ğa çı­ka­rız san­ki!

Ra­ma­zan­da he­men her ge­ce, uzun bir yol­cu­lu­ğa ha­zır­la­nı­yor ol­ma çağ­rı­şım­la­rıy­la ya­tak­la­rı­mız­dan fır­larız. Be­de­nin ar­zu­la­rı­na bir nok­ta­da ker­te vu­rur, dün­ya­ya ka­pa­lı, Dost’a açık duy­gu­lar­la O’na mah­rem ola­cak­mı­şız gi­bi bir his­le ko­şarız.

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya