Cevşenü'l-Kebir - 16-20. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 16-20. Bâblar Arası

16. Bâb

Ya men hüve rabbü külli şey
Ey her şeyin Rabbi,

Ya men hüve ilahü külli şey
Ey her şeyin ilâhı,

Ya men hüve haliku külli şey
Ey her şeyin yaratıcısı,

Ya men hüve fevka külli şey
Ey her şeyin üzerinde olan,

Ya men hüve kable külli şey
Ey her şeyden önce olan,

Ya men hüve ba’de külli şey
Ey her şeyden sonra olan,

Ya men hüve alimü külli şey
Ey her şeyi bilen,

Ya men hüve kadiru külli şey
Ey her şeye gücü yeten,

Ya men hüve saniu külli şey
Ey her şeyin Sâni’i,

Ya men hüve yebka ve yefna küllü şey
Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâki kalan

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


  17. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike Allah’ım!
Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Mü’min
Ey kalplerde îman nûrunu yakan ve kullarına huzur ve güven veren Mü’min,

Ya Müheymin
Ey bütün varlıkları ilim ve kontrolü altında tutan Müheymin,

Ya Mükevvin
Ey bütün mahlûkatı yoktan meydana getiren Mükevvin,

Ya Mülekkin
Ey bütün yaratıklarına dünyadaki vazifelerini öğretip telkin eden Mülakkin,

Ya Mübeyyin
Ey kulları için açıklanması gereken her şeyi beyan eden Mübeyyin,

Ya Mühevvin
Ey musîbetleri hafifleten ve zorlukları kolaylaştıran Mühevvin,

Ya Müzeyyin
Ey her şeyi münasip şekilde süsleyen Müzeyyin,

Ya Muazzım
Ey dilediğini yücelten ve kullarına büyüklüğünü gösteren Muazzım,

Ya Muavvin
Ey muhtaçların yardımına koşan Muavvin,

Ya Mülevvin
Ey her şeyi çeşit çeşit renklerle bezeyen Mülevvin,

Sübhaneke la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


18. Bâb

Ya men hüve fi-mülkihi mukim
Ey mülkünde dâim olan,

Ya men hüve fi-celalihi azim
Ey celâlinde azîm olan,

Ya men hüve fi-sultanihi kadim
Ey saltanatında kadîm olan,

Ya men hüve ala-abdihi rahim
Ey kullarına rahmet eden,

Ya men hüve bi-külli şey’in alim
Ey her şeyi bilen,

Ya men hüve limen cefahü halim
Ey emirlerine uymayana halîm olan,

Ya men hüve limen tereccahü kerim
Ey kendisine ümit bağlayana kerîm olan,

Ya men hüve fi-mekadirihi hakim
Ey ölçülerinde hikmetli olan,

Ya men hüve fi-hükmihi latif
Ey hükmünde lütuf sahibi olan,

Ya men hüve fi-lütfihi kadir
Ey lütfünde kadîr olan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


19. Bâb

Ya men la yürca illa fadluh
Ey fazlından başka bir şey ümit edilmeyen,

Ya men la yuhafü illa adlüh
Ey adâletinden başka bir şeyden korkulmayan,

Ya men la yüntazaru illa birruh
Ey iyiliğinden başka bir şey beklenmeyen,

Ya men la yüs’elü illa afvuh
Ey affından başka bir şey istenmeyen,

Ya men la yedumu illa mülküh
Ey mülkünden başkası devam etmeyen,

Ya men la sultane illa sultanüh
Ey saltanatından başka saltanat bulunmayan,

Ya men la burhane illa burhanüh
Ey burhanlarından başka burhan bulunmayan,

Ya men vesiat külle şey’in rahmetüh
Ey rahmeti her şeyi kuşatmış olan,

Ya men sebekat rahmetühü ala ğadabih
Ey rahmeti gazabını geçmiş olan,

Ya men ehata bi-külli şey’in ilmüh
Ey ilmiyle her şeyi kuşatmış olan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


20. Bâb

Ya faricel-hemm
Ey tasayı kaldıran,

Ya kaşifel-ğamm
Ey gamı gideren,

Ya ğafirez-zenb
Ey günahı affeden,

Ya kabilet-tevb
Ey tövbeyi kabul eden,

Ya halikal-halk
Ey yaratılmışların yaratıcısı,

Ya sadikal-vaad
Ey vaadinde sâdık olan,

Ya razikat-tıfl
Ey yavrulara rızık veren,

Ya mufiyel-ahd
Ey sözünü yerine getiren,

Ya alimes-sırr
Ey gizliyi bilen,

Ya falikal-habb
Ey tohumu yarıp sümbüllendiren,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.