Cevşenü'l-Kebir - 26-30. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 26-30. Bâblar Arası

26. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike:
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Musavvir
Ey her varlığa münasip şekil giydiren Musavvir,

Ya Mukaddir
Ey her şeyin plan ve programını ölçülü yapan Mukaddir,

Ya Mutahhir
Ey her şeyi maddi ve manevi kirlerden temizleyen Mutahhir,

Ya Münevvir
Ey nûruyla her şeyi nurlandıran Münevvir,

Ya Mukaddim
Ey dilediğini öne geçiren Mukaddim,

Ya Muahhir
Ey istediğini arkaya bırakan Muahhir,

Ya Müyessir
Ey hayırlı işleri kolaylaştıran Müyessir,

Ya Münzir
Ey kullarını azâbıyla korkutan Münzir,

Ya Mübeşşir
Ey kullarını Cennet ve diğer mükafatlarla müjdeleyen Mübeşşir,

Ya Müdebbir
Ey bütün kâinatı tam bir nizam içinde idare eden Müdebbir,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


27. Bâb

Ya Rabbel-beytil-haram
Ey Beytül Haramın Rabbi,

Ya Rabbeş-şehril-haram
Ey haram ayların sahibi,

Ya Rabbel-Mescidil-haram
Ey Mescidül Haramın Rabbi,

Ya Rabbel-beledil-haram
Ey haram belde olan Mekke’nin Rabbi,

Ya Rabber-rükni vel-makam
Ey Rükn-ü Hacerül-Esved ve Makam-ı İbrahim’in Rabbi,

Ya Rabbel-meş’aril-haram
Ey Meş’aril-Haramın Rabbi,

Ya Rabbel-hılli vel-haram
Ey helâl ve haramın Rabbi,

Ya Rabben-nuri vez-zalam
Ey nur ve karanlığın Rabbi,

Ya Rabbet-tahiyyeti ves-selam
Ey tahiyyât ve selâmın Rabbi,

Ya Rabbel-celali vel-ikram
Ey celâl ve ikrâmın Rabbi,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


28. Bâb

Ya imade men la imade leh
Ey desteği olmayanların desteği,

Ya senede men la senede leh
Ey dayanağı olmayanların dayanağı,

Ya zühre men la zühre leh
Ey övünülecek bir şeyi olmayanların övüncü,

Ya ğıyase men la ğıyase leh
Ey imdâda koşacak kimsesi olmayanların imdâdı,

Ya hırze men la hırze leh
Ey korunacak yeri olmayanların koruyucusu,

Ya fahre men la fahre leh
Ey iftihar edecek kimsesi olmayanların iftihârı,

Ya izze men la izze leh
Ey izzeti olmayanların izzeti,

Ya muine men la muine leh
Ey yardımcısı olmayanların yardımcısı,

Ya enise men la enise leh
Ey dostu olmayanların dostu,

Ya ğunyete men la ğunyete leh
Ey zenginliği olmayanların zenginliği,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


29. Bâb

Ve es’elüke bi esmaike:
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Kaim
Ey varlığında başkasına muhtaç olmayan Kâim,

Ya Daim
Ey varlığının sonu olmayan Dâim,

Ya Rahim
Ey mahlûkatına merhamet eden Râhim,

Ya Hakim
Ey mevcudatına hükmeden Hâkim,

Ya Alim
Ey her şeyi bilen Âlim,

Ya Asım
Ey yarattıklarını koruyan Âsım,

Ya Kasım
Ey her şeyi adâletle taksim eden Kâsım,

Ya Salim
Ey ayıp ve kusur kendisine ârız olmayan Sâlim,

Ya Kabıd
Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını daraltan Kâbıd,

Ya Basıt
Ey istediğinin maddî ve mânevî rızkını genişleten Bâsıt,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


30. Bâb

Ya asıme menis-ta’sameh
Ey kendisine sığınmak isteyenleri koruyan,

Ya rahime menis-terhameh
Ey kendisinden merhamet isteyenlere merhamet eden,

Ya nasıra menis-tensarah
Ey kendisinden yardım isteyenlere yardım eden,

Ya hafiza menis-tahfezah
Ey korunmak isteyenleri muhafaza eden,

Ya mükrime menis-tekremeh
Ey kendisinden ikram isteyenlere ikram eden,

Ya mürşide menis-terşedeh
Ey kendisinden irşad edilmeyi isteyenleri irşad eden,

Ya muine menis-teaneh
Ey kendisinden inâyet isteyenlere inâyet eden,

Ya muğıse menis-teğaseh
Ey kendisinden imdat isteyenlere imdat eden,

Ya sariha menis-tasrahah
Ey feryat edenlerin feryâdına koşan,

Ya ğafira menis-tağferah
Ey kendisinden mağfiret isteyenleri bağışlayan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman hallisna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.