Cevşenü'l-Kebir - 31-35. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 31-35. Bâblar Arası

31. Bâb

Ya kerimes-safh
Ey affı bol olan,

Ya azimel-menn
Ey iyiliği büyük olan,

Ya kesirel-hayr
Ey hayrı çok olan,

Ya kadimel-fadl
Ey fazlı kadîm olan,

Ya latifes-sun
Ey sanatı güzel olan,

Ya daimel-lütf
Ey lütfü dâim olan,

Ya nafisel-kerb
Ey sıkıntıyı gideren,

Ya kaşifed-durr
Ey zararı kaldıran,

Ya malikel-mülk
Ey mülkün sahibi,

Ya kadıyen-bil-hakk
Ey hak ile hükmeden,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


32. Bâb

Ya azizen la yudam
Ey mağlup edilmeyen Azîz,

Ya latifen la yuram
Ey kendisinden uzaklaşılmayan Lâtîf,

Ya rakiben la yenam
Ey uyumayan gözetleyici,

Ya kaimen la yefut
Ey yok olmayan Mevcûd,

Ya hayyen la yemut
Ey ölmeyen Hayy,

Ya meliken la yezul
Ey yok olmayan Melik,

Ya bakiyen la yefna
Ey fenâ bulmayan Bâkî,

Ya alimen la yechel
Ey cehalet ârız olmayan Âlim,

Ya sameden la yut’am
Ey taama muhtaç olmayan Samed,

Ya kaviyyen la yud’af
Ey zaafa uğratılmayan Kavî,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


33. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike:
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Vahid
Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,

Ya Vacid
Ey istediğini bulan Vâcid,

Ya Şahid
Ey her yerde hâzır ve nâzır olan Şâhid,

Ya Macid
Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,

Ya Raşid
Ey bütün işlerini ezelî hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,

Ya Bais
Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis,

Ya Varis
Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Vâris,

Ya Darr
Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Dârr,

Ya Nafi
Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi,

Ya Hadi
Ey kullarına hidayet veren Hâdi,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


34. Bâb

Ya a’zamu min-külli azim
Ey bütün azîmlerden daha Azîm,

Ya ekremü min-külli kerim
Ey bütün cömertlerden daha Kerîm,

Ya erhamü min-külli rahim
Ey bütün merhametlilerden daha Rahîm,

Ya ahkemü min-külli hakim
Ey bütün hikmet sahiplerinden daha Hakîm,

Ya a’lemü min-külli alim
Ey bütün âlimlerden daha Alîm,

Ya akdemu min-külli kadim
Ey bütün önce yaratılanlardan daha evvel var olan Kadîm,

Ya ekberü min-külli kebir
Ey bütün büyüklerden daha büyük,

Ya ecellü min-külli celil
Ey bütün yücelerden daha Celîl,

Ya eazzü min-külli aziz
Ey bütün izzet sahiplerinden daha Azîz,

Ya eltafü min-külli latif
Ey bütün lütuf sahiplerinden daha Lâtif,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


35. Bâb

Ya men hüve fi-ahdihi vefiyy
Ey ahdinde vefalı,

Ya men hüve fi-vefaihi kaviyy
Ey vefasında kuvvetli,

Ya men hüve fi-kuvvetihi aliyy
Ey kuvvetinde yüce,

Ya men hüve fi-uluvvihi karib
Ey yüceliğinde yakın,

Ya men hüve fi-kurbihi latif
Ey yakınlığında latîf,

Ya men hüve fi-lütfihi şerif
Ey lütfünde şerîf,

Ya men hüve fi-şerefihi aziz
Ey şerefinde azîz,

Ya men hüve fi-izzetihi azim
Ey izzetinde azîm,

Ya men hüve fi-azametihi mecid
Ey azametinde mecîd,

Ya men hüve fi-mecdihi hamid
Ey yüceliğinde hamîd,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.