Cevşenü'l-Kebir - 36-40. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 36-40. Bâblar Arası

36. Bâb

Ya men hüve küllü şey’in hadiün leh
Ey her şeyin kendisine boyun eğdiği,

Ya men hüve küllü şey’in kainün leh
Ey her şey kendisi için var olan,

Ya men hüve küllü şey’in mevcudun leh
Ey her şey kendisi için mevcut olan,

Ya men hüve küllü şey’in münibün leh
Ey her şeyin kendisine döndüğü,

Ya men hüve küllü şey’in haifün minhu
Ey her şeyin kendisinden korktuğu,

Ya men hüve küllü şey’in müsebbihün leh
Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği,

Ya men hüve küllü şey’in kaimun bih
Ey her şey onunla ayakta olan,

Ya men hüve küllü şey’in haşiun leh
Ey her şeyin kendisine itaat ettiği,

Ya men hüve küllü şey’in sairun ileyh
Ey her şeyin kendisine yöneldiği,

Ya men hüve küllü şey’in halikün illa vecheh
Ey ona bakan yüzü müstesnâ her şeyin helâk olduğu,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


37. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike:
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Kafi
Ey kullarına yeten Kâfi,

Ya Şafi
Ey her türlü derde devâ veren Şâfi,

Ya Vafi
Ey vaadinde duran Vâfi,

Ya Muafi
Ey maddî ve mânevî dertlere âfiyet veren Muâfi,

Ya Ali
Ey her şeyiyle yüce olan Âli,

Ya Dai
Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâi,

Ya Radı
Ey iyi kullarından hoşnut olan Râzi,

Ya Kadı
Ey hikmet ve adâletle hükmeden Kâdi,

Ya Baki
Ey varlığının sonu olmayan Bâkî,

Ya Hadi
Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


38. Bâb

Ya men la meferra illa ileyh
Ey kendisinden başka kaçacak yer olmayan,

Ya men la mefzea illa ileyh
Ey kendisinden başka sığınılacak yer olmayan,

Ya men la melcee illa ileyh
Ey kendisinden başka ilticâ edilecek yer olmayan,

Ya men la yütevekkelü illa aleyh
Ey kendisinden başka tevekkül edilecek kimse olmayan,

Ya men la maksade illa ileyh
Ey kendisinden başka maksut olmayan,

Ya men la mencee illa ileyh
Ey kendisinden başka kurtuluş yeri olmayan,

Ya men la yurğabu illa ileyh
Ey kendisinden başkasına rağbet edilmeyen,

Ya men la yu’bedu illa iyyah
Ey kendisinden başkasına ibâdet edilmeyen,

Ya men la yüsteanü illa minh
Ey kendisinden başkasından yardım istenilmeyen,

Ya men la havle vela kuvvete illa bih
Ey kendisinden başka güç ve kuvvet sahibi bulunmayan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


39. Bâb

Ya hayral-merhubin
Ey kendisine kaçılanların en hayırlısı,

Ya hayral-matlubin
Ey matlupların en hayırlısı,

Ya hayral-merğubin
Ey rağbet edilenlerin en hayırlısı,

Ya hayral-mes’ulin
Ey kendisinden dilekte bulunulanların en hayırlısı,

Ya hayral-maksudin
Ey maksut olanların en hayırlısı,

Ya hayral-mezkurin
Ey zikredilenlerin en hayırlısı,

Ya hayral-meşkurin
Ey şükredilenlerin en hayırlısı,

Ya hayral-mahbubin
Ey sevilenlerin en hayırlısı,

Ya hayral-münzilin
Ey indirenlerin en hayırlısı,

Ya hayral-müste’nisin
Ey kendisine ünsiyet edilenlerin en hayırlısı,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


40. Bâb

Ya men hüve haleka fesevva
Ey yaratıp düzene koyan,

Ya men hüve kaddera feheda
Ey takdir edip hedefe götüren,

Ya men hüve yekşifül-belva
Ey belâyı kaldıran,

Ya men hüve yesmeun-necva
Ey gizli yakarışı işiten,

Ya men hüve yünkızül-ğarka
Ey batmışı kurtaran,

Ya men hüve yüncil-helka
Ey helâk olana necât veren,

Ya men hüve yeşfil-merda
Ey hastaya şifa veren,

Ya men hüve emate ve ehya
Ey öldüren ve dirilten,

Ya men hüve edhake ve ebka
Ey güldüren ve ağlatan,

Ya men hüve edalle ve ehda
Ey saptıran ve hidâyete erdiren,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok. Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.