Cevşenü'l-Kebir - 46-50. Bâblar Arası

Cevşenü'l-Kebir - 46-50. Bâblar Arası

46. Bâb

Ya ğaliben ğayra mağlub
Ey mağlûp olmayan Galip,

Ya sanian ğayra masnu
Ey yaratılmış olmayan Sanatkâr,

Ya halikan ğayra mahluk
Ey mahlûk olmayan Yaratıcı,

Ya maliken ğayra memluk
Ey sahip olunamayan Mülk Sahibi,

Ya kahiran ğayra makhur
Ey kendisine üstün gelinemeyen Kahir,

Ya rafian ğayra merfu
Ey yükseltilmekten münezzeh Yükseltici,

Ya hafizan ğayra mahfuz
Ey korunmayan Koruyucu,

Ya nasiran ğayra mensur
Ey yardım edilmeyen Yardım Edici,

Ya şahiden ğayra ğaib
Ey gaip olmayan Şahit,

Ya kariben ğayra baid
Ey uzak olmayan yakın,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


47. Bâb

Ya nuran-nur
Ey nurların nuru,

Ya münevviran-nur
Ey nurları nurlandıran,

Ya musavviran-nur
Ey nurlara sûret ve şekil veren,

Ya halikan-nur
Ey nurları yaratan,

Ya mukaddiran-nur
Ey nurları takdir eden,

Ya müdebbiran-nur
Ey nurları idâre eden,

Ya nuran kable külli nur
Ey bütün nurlardan evvel olan Nur,

Ya nuran ba’de külli nur
Ey bütün nurlardan sonra da var olan Nur,

Ya nuran fevka külli nur
Ey bütün nurların üstünde olan Nur,

Ya nuran leyse mislehu nur
Ey hiçbir nûrun Kendisine benzemediği Nur,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


48. Bâb

Ya men atauhu şerif
Ey bağış ve ihsânı şerefli olan,

Ya men fi’lühü latif
Ey fiili latîf olan,

Ya men lütfuhu mukim
Ey lütfü dâim olan,

Ya men ihsanuhu kadim
Ey ihsânı kadîm olan,

Ya men kavlühü hak
Ey sözü hak olan,

Ya men va’dühü sıdk
Ey vaadi doğru olan,

Ya men afvühü fadl
Ey affı fazıl olan,

Ya men azabühü adl
Ey azâbı adâlet olan,

Ya men zikruhu hulv
Ey zikri tatlı olan,

Ya men ünsühü leziz
Ey dostluğu lezzetli olan,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


49. Bâb

Ve es’elüke bi-esmaike:
Allah’ım! Senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum:

Ya Münevvil
Ey kullarına nîmet ihsan eden Münevvil,

Ya Mufassıl
Ey bütün müşkülleri halleden ve hak ile bâtılın arasını ayıran Mufassıl,

Ya Mübeddil
Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,

Ya Müsehhil
Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,

Ya Müzellil
Ey istediğini zelîl kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil,

Ya Münezzil
Ey kitaplar ve bereketler indiren; dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,

Ya Muhavvil
Ey kâinattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hâle sevk eden Muhavvil,

Ya Mücemmil
Ey her şeyi münâsip şekilde güzelleştiren Mücemmil,

Ya Mükemmil
Ey her şeyi kemâle erdiren Mükemmil,

Ya Mufaddıl
Ey istediğini istediğine üstün kılan Mufaddıl,

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.


50. Bâb

Ya men yera vela yüra
Ey her şeyi gören, fakat kendisi görülmeyen,

Ya men yahluku vela yuhlak
Ey her şeyi yaratan, fakat kendisi yaratılmayan,

Ya men yehdi vela yuhda
Ey her şeye yol gösteren, fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,

Ya men yuhyi vela yuhya
Ey hayat veren, fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,

Ya men yut’imu vela yut’am
Ey her şeyi doyuran, fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,

Ya men yüciru vela yücar
Ey her şeyi koruyan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,

Ya men yakdı vela yukda aleyh
Ey her şey hakkında karar veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,

Ya men yahkümu vela yuhkemu aleyh
Ey hüküm veren, fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,

Ya men lem yelid velem yuled
Ey doğurmayan ve doğmayan

Ve lem yekün lehü küfüven ehad
Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan

Sübhaneke ya la ilahe illa entel-emanül eman ecirna minen-nar.
Bütün kusurlardan münezzehsin, Senden başka ilâh yok! Emân ver bize. Bizi Cehennemden kurtar.

EN YENİLER

Zaman Makedonya

ZAMAN.MK ©
1994 - 2020 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Bu Web Sitesinde yer alan içeriklerin önceden izin alınmaksızın kullanımı yasaktır.

Zaman Makedonya